13 / 08 / 2022

ÖİB'den Ankara'da 10 milyon TL'ye satılık gayrimenkul!

ÖİB'den Ankara'da 10 milyon TL'ye satılık gayrimenkul!

T.C. Başbakanlık Özelleştirme İdaresi Başkanlığı, Ankara İli Yenimahalle İlçesi, Akköprü Mahallesi'nde yer alan gayrimenkulü 10 milyon TL bedel ile satışa çıkardı. Gayrimenkul, “satış” yöntemi ile özelleştirilecek. T.C. Başbakanlık Özelleştirme İdaresi Başkanlığı,  Ankara  İli Yenimahalle İlçesi, Akköprü Mahallesi'nde yer alan gayrimenkulü özelleştirmek için satışa sunuyor. Gayrimenkul için 10 milyon TL bedel isteniyor. 

Başbakanlık Özelleştirme İdaresi Başkanlığından:

T.C. Başbakanlık Özelleştirme İdaresi Başkanlığı (İdare) tarafından 4046 sayılı Özelleştirme Uygulamaları Hakkında Kanun hükümleri çerçevesinde tapu kayıt bilgileri aşağıdaki tabloda yer alan taşınmaz “satış” yöntemi ile özelleştirilecektir.

ÖİB den Ankara da 10 milyon TL ye satılık gayrimenkul!

1 - İhale, pazarlık usulü ile gerçekleştirilecektir. İhale Komisyonu’nca gerekli görüldüğü takdirde ihale, pazarlık görüşmesine devam edilen Teklif Sahipleri’nin katılımı ile açık artırma suretiyle sonuçlandırılabilir.

2 - İhaleye katılabilmek için İhale Şartnamesi alınması ve teklifin İdare’nin Ziya Gökalp Caddesi No: 80 Kurtuluş/ANKARA adresine son teklif verme günü saat 17:00’ye kadar elden teslim edilmesi zorunludur.

3 - İhale Şartnamesi bedeli İdare’nin;

- T.C. Ziraat Bankası A.Ş. Ankara Kamu Kurumsal Şubesi/ANKARA nezdinde bulunan TR**********************38 numaralı Özelleştirme Fonu Vadesiz Satış ve Temettü Gelirleri Türk Lirası,

- T. Halk Bankası A.Ş. Ankara Kurumsal Şubesi/ANKARA nezdinde bulunan TR**********************06 numaralı Özelleştirme Fonu Vadesiz Türk Lirası,

- T. Vakıflar Bankası T.A.O. Ankara Atatürk Bulvarı Şubesi/ANKARA nezdinde bulunan TR**********************67 numaralı Özelleştirme Fonu Vadesiz Türk Lirası

hesaplarından birine yatırılacaktır. Dekontta, katılımcının ismi (katılımcının Ortak Girişim Grubu (OGG) olması halinde OGG’nin veya ortaklarından birinin adına düzenlenmiş olması yeterlidir) ile ihale konusu taşınmaz bilgileri belirtilecektir. İhale Şartnamesi ve eki Tanıtım Dokümanı almak için ödenmiş tutar her ne surette olursa olsun iade edilmez.

4 - Özelleştirme ihalesi, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’na tabi olmayıp İdare ihaleyi yapıp yapmamakta, dilediğine yapmakta serbesttir. İdare son teklif verme tarihini belirli bir tarihe kadar veya bilahare belirlenecek bir tarihe kadar uzatmakta serbesttir. Bu husus son teklif verme süresinin sona ermesinden önce duyurulacaktır.

5 - İhale konusu taşınmazın yabancı uyruklu gerçek kişiler ile yabancı ülkelerde kendi ülkelerinin kanunlarına göre kurulan tüzel kişiliğe sahip şirketler ve Türkiye’de kurulan yabancı sermayeli şirketlere satışı, yürürlükteki Doğrudan Yabancı Yatırımlar Kanunu, Tapu Kanunu ile ilgili diğer mevzuat hükümlerine tabidir. Bu kişiler, satış/taşınmaz edinmelerinin mümkün olup olmadığını önceden araştırmakla ve ihaleyi kazanmaları halinde en kısa sürede gerekli işlemleri yapmakla yükümlüdürler.

6 - Özelleştirme işlemleri her türlü vergi, resim, harç ve KDV’den muaftır.

7 - Ayrıca taşınmazlar için 0312 585 83 30 numaralı telefondan, 0312 585 80 51 numaralı fakstan, ve www.oib.gov.tr adresinden ihaleye ilişkin bilgi alınabilir.