ÖİB'den Fethiye Göcek'teki gayrimenkul satışına onay!

ÖİB'den Fethiye Göcek'teki gayrimenkul satışına onay! ÖİB'den Fethiye Göcek'teki gayrimenkul satışına onay!

Muğla Fethiye Göcek'te yer alan taşınmazların satışı  Özelleştirme İdaresi Başkanlığı ile İlgili Karar kapsamında onaylandı.Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yer alan Cumhurbaşkanı kararı kapsamında yayımlanan Özelleştirme İdaresi Başkanlığı (ÖİB) kararı kapsamında  Muğla Fethiye Göcek'te yer alan taşınmazların satışı onaylandı.

Karar Sayısı: 1458
Özelleştirme İdaresi Başkanlığı İhale Komisyonunca; özelleştirme kapsam ve programında bulunan Muğla ili, Fethiye ilçesi, Göcek Mahallesi, 6680 parseldeki 7.217,39 m2 ve 6681 parseldeki 7,15 m2 yüzölçümlü taşınmazların bir bütün halinde 4046 sayılı Özelleştirme Uygulamaları Hakkında Kanun hükümleri çerçevesinde “satış” yöntemiyle özelleştirilmesini teminen İhale İlanı ve İhale Şartnamesinde belirtilen hususlar dikkate alınarak gerçekleştirilen ihale sonucunda verilen;

“Muğla ili, Fethiye ilçesi, Göcek Mahallesi, 6680 parseldeki 7.217,39 m2 ve 6681 parseldeki 7,15 m2 yüzölçümlü taşınmazların bir bütün halinde, 42.000.000 (Kırkikimilyon) Türk Lirası bedelle en yüksek teklifi veren Nur Çetin TAŞKENT-Mehmet Özgür ÖZGEN Ortak Girişim Grubu’na İhale Şartnamesi çerçevesinde satılmasına, Nur Çetin TAŞKENT-Mehmet Özgür ÖZGEN Ortak Girişim Grubu’mm sözleşmeyi imzalamaktan imtina etmesi veya diğer yükümlülükleri yerine getirmemesi halinde teminatının İdare lehine irat kaydedilmesine, 39.250.000 (Otuzdokuzmüyonikiyüzeiiibin) Türk Lirası bedelle ikinci teklifi veren Çetinkaya Armatörlük Ltd. Şti.’ye İhale Şartnamesi çerçevesinde satılmasına, Çetinkaya Armatörlük Ltd. Şti.’nin sözleşmeyi imzalamaktan imtina etmesi veya diğer yükümlülükleri yerine getirmemesi halinde teminatının İdare lehine irat kaydedilmesine,

39.200.000    (Otuzdokuzmilyonikiyüzbin) Türk Lirası bedelle üçüncü teklifi veren Mopak Kağıt Karton Sanayi ve Ticaret A.Ş.’ye İhale Şartnamesi çerçevesinde satılmasına, Mopak Kağıt Karton Sanayi ve Ticaret A„Ş.’nin sözleşmeyi imzalamaktan imtina etmesi veya diğer yükümlülükleri yerine getirmemesi hafinde teminatının İdare lehine irat kaydedilmesine,

39.150.000    (Otuzdokuzmilyonyüzellibin) Türk Lirası bedelle dördüncü teklifi veren Terminal Yapı ve Ticaret A.Ş.’ye İhale Şartnamesi çerçevesinde satılmasına, Terminal Yapı ve Ticaret A.Ş.’nin sözleşmeyi imzalamaktan imtina etmesi veya diğer yükümlülükleri yerine getirmemesi halinde teminatının İdare lehine irat kaydedilmesine ve ihalenin iptaline”

dair 20/5/2019 tarihli ve 02 sayılı Kararın onaylanmasına ve bu karar çerçevesinde Taşınmaz Satış Sözleşmesinin imzalanması ile işbu Karar gereklerinin yerine getirilmesi hususlarında Özelleştirme İdaresi Başkanlığının yetkili kılınmasına, 4046 sayılı Kanunun 3 üncü ve geçici 29 uncu maddeleri gereğince karar verilmiştir.