Ölüm halinde kira gelir vergisi beyannamesi nasıl verilir?

Ölüm halinde kira gelir vergisi beyannamesi nasıl verilir?

Kira geliri elde eden kimse vefat ederse ne olur? Ölüm halinde kira gelir vergisi beyannamesi nasıl verilir?


Kira geliri elde eden kimseler, Gelir Vergisi Kanunu gereğince vergilendiriliyor. Kira gelir vergisi mükelleflerinin öncelikle beyanname vermeleri ve ödemelerini senede en fazla iki taksitte ödemeleri gerekiyor. 

2018 kira gelir vergisi beyannameleri 01-25 Mart 2018 tarihleri arasında veriliyor. Ancak, 25 Mart 2018 tarihi hafta sonu olduğu için kira beyannameleri 26 Mart 2018 Pazartesi akşamına kadar verilebiliyor. 

Beyanname; kayıtsız (adi) posta ile gönderilmiş veya özel dağıtım şirketleri tarafından getirilmiş ise vergi dairesi evrak kayıt tarihinde, kayıtlı posta (Taahhütlü, Acele Posta Servisi, Kurye vb.) ile gönderilmiş ise zarfın üzerine PTT tarafından tatbik edilen kabul tarihinde verilmiş sayılıyor. 

Hazır Beyan Sisteminde ise kira beyannamesi elektronik ortamda onaylandığı anda beyanname verilmiş sayılıyor.

Peki, kira geliri elde eden kimse vefat ederse ne olur? Ölüm halinde kira gelir vergisi beyannamesi nasıl verilir?

Ölüm halinde kira gelir vergisi beyannamesi

Ölüm halinde kira gelir beyannamesi ölüm tarihinden itibaren 4 ay içinde mirasçılar tarafından veriliyor.

Vefat eden mükelleflere ait - ölüm tarihinin içinde bulunduğu takvim yılı başından ölüm tarihine kadar olan döneme tekabül eden (GMSİ+ÜCRET+DKİ+MSİ) - kıst dönem beyannameleri (1001 D Kodlu Yıllık Gelir Vergisi Beyannamesi) http://ebeyanname.gib.gov.tr/index.html adresindeki Beyanname Düzenleme Programı (BDP) üzerinden elektronik ortamda 27 Aralık 2017 tarihinden itibaren verilebiliyor.

Işıl Seren KESKİN/Emlakkulisi.com