Ömer Fethi Gürer KEY ödemelerini meclise taşıdı!

Ömer Fethi Gürer KEY ödemelerini meclise taşıdı! Ömer Fethi Gürer KEY ödemelerini meclise taşıdı!

Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer KEY ödemelerine ilişkin soru önergesi hazırladı. Gürer sorularının Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek tarafından yanıtlandırılmasını talep etti..
Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer KEY ödemelerine ilişkin soru önergesi hazırladı. Gürer sorularının Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek tarafından yanıtlandırılmasını talep etti.


Gürer'in soruları


1. 662 sayılı Bakanlar kurulu kararı gereği KEY hak sahipleri tespit işlemleri sonucunda hak sahiplerinden ödemesini almayan var mıdır? Tutarı nedir? Ödemesini almayanların gerekçesi, itiraz ya da bu bağlamda bilgilerinin olmamasından mı kaynaklanmaktadır?


KEY nedir?

KEY; konut edindirme yardımı oluyor.  3320 sayılı kanun gereğince, a) Aylıklarını 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ile 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanunu, 2914 sayılı Yükseköğretim Personel Kanunu ve 2802 sayılı Hakimler ve Savcılar Kanunu’na göre almakta bulunan Devlet Memurları ile diğer kamu görevlilerine kanunla veya kanunların verdiği yetkiye dayanılarak kurulan kuruluşlarda çalışanlara ve T.C. Emekli Sandığından Emekli adi malüllük ve vazife malüllüğü aylığı almakta olanların kendilerine,


b) (10) ve (10)’dan fazla işçi çalıştıran işyerlerinde çalışan işçilere,


c) 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu ile aynı Kanun’un geçici 20. maddesine tabi ve 991 sayılı kanun ve Sosyal sigortalar Kurumuna devredilen sandıklar mevzuatına göre yaşlılık veya malullük aylığı bağlanmış bulunanlara,


Bu Kanun’da belirtilen esas ve usuller dahilinde “Konut Edindirme Yardımı” yapılıyor. 


Konut Edindirme Yardımlarından ancak bir defa yararlanılabiliyor. KEY yardımı alan bir kimse ikinci kez KEY yardımı alamıyor.