25 / 06 / 2022

Önkü Turizm Otelcilik İnşaat Gayrimenkul Yatırım Araç Kiralama Hizmetleri Ticaret Limited Şirketi kuruldu!

Önkü Turizm Otelcilik İnşaat Gayrimenkul Yatırım Araç Kiralama Hizmetleri Ticaret Limited Şirketi kuruldu!

Önkü Turizm Otelcilik İnşaat Gayrimenkul Yatırım Araç Kiralama Hizmetleri Ticaret Limited Şirketi, Hasan Önkü tarafından 60 bin TL'lik sermaye ile 6 Kasım 2014 tarihinde kuruldu.Önkü Turizm Otelcilik İnşaat Gayrimenkul Yatırım Araç Kiralama Hizmetleri Ticaret Limited Şirketi, Hasan Önkü tarafından 60 bin TL'lik sermaye ile 6 Kasım'da kuruldu. 


Önkü Turizm Otelcilik İnşaat Gayrimenkul Yatırım Araç Kiralama Hizmetleri Ticaret Limited Şirketi iş konusu; Şirket turizme hizmet amaç ile restoranlar, eğlence yerleri, otel , motel, pansiyon, apart otel ve bunlar gibi konaklama tesisleri açmak, işletmek, turizm işletmecilikleri yapmak,tüm turizm işletmelerini kurmak, açmak. Bu amaçlara uygun olarak proje etüt, fizibilite çalışmaları yapmak, kamu arazisi ve gayri menkul tahsisi yaptırmak, kiralamak, intifa ve irtifak hakkı elde etmek. Turizm sektörünün ihtiyaç duyacağı her türlü mal ve hizmetleri iç ve diş piyasadan tedarik etmek, har türlü tefriş ve dekorasyon işlerini taahhüt ve yerine getirmek, Turizm ve seyahat acentelikleri açmak, temsilcilik aracılık işleri yolu ile turistik işletme ile ayni haklar kabul ve tesis etmek. Yurt içerisinde ve yurt dışında kara, deniz,hava taşıtları ve oto kiralama ile yat işletmecilikleri ve çekyatlar işletmek, çalıştırmak, bu araçlara gıda maddeleri, su , yakıt ve donanım ihtiyaç maddelerini ve servis hizmetlerini karşılamak. Bu hizmetleri ifa etmek için gerekli servisleri kurmak ve gerekli personeli istihdam etmek, ortaklıklar kurmak veya kurulu ortaklıklara iştirak etmek. Sauna , Türk hamamı, jimnastik salonu, yüzme havuzu, rüzgar sörfü, su kayağı, deniz motosikleti, kara ve su avcılığı, dağcılık, su altı ve su üstü sporları gibi hizmetleri ve gerekli tesisleri çalıştırarak hizmet vermek, eğlence merkezleri kurmak, işletmek kiraya vermek, kiralamak, bu konularla ilgili her türlü araç ve gereç ile yedek parça ve aksesuarları ithal ve ihraç etmek, Sauna , Türk hamamı, jimnastik salonu, yüzme havuzu, rüzgar sörfü, su kayağı, deniz motosikleti, kara ve su avcılığı, dağcılık, su altı ve su üstü sporları gibi hizmetleri ve gerekli tesisleri çalıştırarak hizmet vermek, eğlence merkezleri kurmak, işletmek kiraya vermek, kiralamak, bu konularla ilgili her türlü araç ve gereç ile yedek parça ve aksesuarları ithal ve ihraç etmek, Şirketin konusu ile ilgili her türlü gayri menkulleri , menkul mallar , şirket konusu ile ilgili motorlu kara nakil vasıtaları ile makine ve tesislerin alınması, satılması, kiraya verilmesi, kiraya alınması, gayri menkuller üzerinde aracılık yapmamak kaydı ile her türlü ayni ve şahsi hakların tesis ve tecili, tasarruflarında bulunulması; Her türlü motorlu ve motorsuz kara, hava, deniz taşıt araçlarını, spor ve eğlence araçlarını, otomobil, otobüs, kamyon, kamyonet, tanker,TIR,minibüs, traktör, treyler, iş ve tarım makinaları ile akümülatör ve bunlara ait makine ve yedek parçalarını ve her türlü lastiklerini,otomotiv aksam ve parçalarını kiraya vermek, kiralamak, alımı ve satımı işlerini tüm boyutları ile yapmak, bunların ithalatını, ithalat mutemetliğini ve ihracatını yapmak, yine bunların servis, bakım, onarım ve pazarlamasını yapmak, Her türlü inşaat taahhüt işleri;konut, işyeri, ticarethane inşaatlarını yapmak, satmak, kendi hesabına arazi ve arsalar almak bunlar üzerinde veya başkalarına ait arsa ve araziler üzerinde kat karşılığı binalar yapmak, satmak ve kiraya vermek.Yurt içinde ve yurt dışında her türlü resmi ve özel sektöre ait inşaat taahhüt ve montaj işleri yapmak ve müstakil konut, iş hanları, fabrikalar, park ve bahçe düzenlemeleri ve turistik tesisler, tatil köyleri inşa etmek. satmak ve kiraya vermek. Şirket bu amaç ve konularını gerçekleştirmek için; Gerekli araç ve nakil vasıtaları makine ve tesisler bunların yedek aksamını satın almak ithal etmek, gayrimenkuller iktisap etmek, gayrimenkullerle ilgili cins tahsisi yaptırmak, devir ve ferağ etmek, sahip olunan gayrimenkulleri ve tesisleri gerektiğinde satmak veya kiraya vermek, gayrimenkuller veya tesisleri kiralamak, arazi ve arsalar iktisa ederek üzerlerinde inşaat yapmak veya yaptırmak, depolar satış ve teşhir yerleri kurmak icabında bunları kiralamak, kiraya vermek ve satmak, iktisap olunan gayrimenkulleri taksim ifraz ve tefrik etmek, üzerlerinde irtifak , intifa , sünka, gayrimenkul mükellifiyeti, akt mülkiyeti, kat irtifakı tesis etmek, şirketin ve üçüncü şahısların borçlarını ve alacaklarını teminen ipotek, rehin, kefalet ve diğer teminatları vermek ve almak ipotek ve rehinleri fek ve tadil etmek gibi işlemlerde bulunabilir. Yukarıda gösterilen konulardan başka ileride şirket için faydalı ve lüzümlu görülecek başka işlerede girişilmek istendiği takdirde ortaklar kurulunca bu yolda karar alındıktan sonra şirket bu işleride yapabilecektir.Ana sözleşme değişikliği niteliğinde olan iş bu kararın uygulanabilmesi için Sanayi Ve Ticaret Bakanlığı ndan gerekli izin alınacaktır. 


Önkü Turizm Otelcilik İnşaat Gayrimenkul Yatırım Araç Kiralama Hizmetleri Ticaret Limited Şirketi adres: Şişli, 19 Mayıs Mahallesi, 19 Mayıs Caddesi, 32/501