25 / 09 / 2022

Optimum Zemin Mühendislik Emlak Danışmanlık Deri Tekstil Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi kuruldu!

Optimum Zemin Mühendislik Emlak Danışmanlık Deri Tekstil Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi kuruldu!

Optimum Zemin Mühendislik Emlak Danışmanlık Deri Tekstil Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi, Mehmet Emin Güneri, Saim Mumcu tarafından 10 bin TL'lik sermaye ile 9 Eylül'de kuruldu.Optimum Zemin Mühendislik Emlak Danışmanlık Deri Tekstil Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi, Mehmet Emin Güneri, Saim Mumcu tarafından 10 bin TL'lik sermaye ile 9 Eylül'de kuruldu. 


Optimum Zemin Mühendislik Emlak Danışmanlık Deri Tekstil Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi iş konusu; Yerleşim alanları imar planları'na esas olacak jeoteknik ve sondaj çalışmaları yaparak en uygun yerleşim alanının saptanması, çevre, doğal afetler yönünden değerlendirilerek çözüm önerilerinin getirilmesi, yüzeyden ve yeraltından su temini olanaklarının araştırılması, iç ve dış yollara ilişkin jeoteknik çalışmaların uygulanması, yapımda kullanılacak uygun malzemenin özellik ve rezervlerinin tespiti, Santral Projeleri Jeoteknik çalışmaları, Beton, agrega, filtre, geçirimsiz kil çekirdek ve kaya dolgu malzemelerinin özelliklerinin saptanması, rezervlerinin tespiti için arazi ve laboratuvar deneyleri, Kayan ya da kayması olası kaya ve toprak yamaçların kayma nedenlerinin saptanması ve stabilite analizleri, Tünel ve yer altı yapıları için yüzeyden jeoteknik güzergah haritaları yapımı ve sondajlarla tünel kotuna inilerek gerekli donelerin edinilmesi sonucu kayanın jeoteknik sınıflaması yapılarak kazı, iksa ve kaplama yöntemlerinin belirlenmesi, Santral, fabrika, silo, viyadük, köprü ayakları ve büyük binaların temel araştırmaları ve temel zemine ilişkin Jeoteknik değerlendirmelerin yapılması, Otoyol, devlet yolu ve demiryolu güzergahları boyunca jeoteknik haritalama yapımı, araştırma çukuru, sondaj ve deneyler yapılmak suretiyle temel zeminin özelliklerinin ortaya çıkarılması, yeraltı suyu, doğal ve yapma yarmaların stabilitesine ilişkin çözümlerin getirilmesi, Dolgu malzeme ve dolgu altı zeminin özelliklerinin belirlenmesi, kazı malzemesini klaslamak, yol için gerekli altyapı malzemesinin özellik ve hacmini tayin etmek, üstyapı projesini yapmak ve yol projelendirmesi için jeoteknik değerlendirilmeler, Havaalanlarının temel araştırmaları için; sondaj ve yerinde deneyler, Liman, rıhtım, dalgakıran, inşaatları için sondaj yapılarak sediment nitelik ve kalınlığın tespiti, ana kaya derinliğinin saptanması, sonuçların değerlendirilerek temel projelendirmesi için mühendislik verilerinin temini, Binaların hasar tespiti ile depreme karşı güçlendirme ya da onarım testleri, taşıyıcı sistemden örnekler alınması, donatı tespiti ve özelliklerinin saptanması, betonda direkt mukavemet testi, çatlak korozyon, zayıf zon tespiti ve öneri raporu hazırlanması, Zemin Etüdü yapılacak bölge hakkında bilgi ve araştırma danışmanlığı vermek. Deriden mamul konfeksiyon mamulleri ile ayakkabı sanayiinde kullanılan mamullerin ihracı, ithali, alımı, satımı ve pazarlanmasını yapmak, Deri ayakkabı, deri çanta, deri mont, deri ceket, anahtarlık, koltuk, sümen, kalemlik ve kitaplık, deri çizme ve deri mamullerinden ve deriden elde edilen her türlü giyim ve süs eşyaları ile deri eşyaların ithalatını, ihracatını, pazarlamasını, yurt içinde ve yurt dışında toptan ve perakende ticaretini yapmak, Deri sanayi ile ilgili olarak fabrika, atölye, imalathane işletmek, kirlamak, kiraya vermek, almak, satmak deri boyama, kesme ve dikim atölye ve fabrikalarını işletmek, Deri mamullerin işlenmesi için gerekli olan makine, teçhizat, alet ve edevatların imalatını, ihracatını, pazarlamasını, toptan ve perakende olarak ticaretini yapmak, Yün, pamuk, ipek, suni ve sentetik elyaf ve benzeri maddelerden mamul tekstil ürünlerinin alımı, satımı, imalatı, ithalatı ve ihracatını yapmak, Her türlü ipek, pamuk, yün, sentetik tabi elyaflardan ve diğer ipliklerden mamul örme ve dokuma kumaşların imalini, ithalatını, ihracatını, toptan ve perakende dahili ticaretini ve pazarlamasını yapmak, Her türlü konfeksiyon ürünü kot, pantolon, blucin, eşofman, gömlek, ceket, palto, etek, kazak, kravat gibi giyim eşyasının ihracı, ithali, toptan ve perakende dahili ticaret ve pazarlamasını yapmak, Kreasyonlar hazırlamak, defileler düzenlemek, bayilik, acentelik, mümessillik almak vermek, bu işlerle ilgili atölyeler, fabrikalar kurmak, mağazalar açmak, Her türlü yün, orlon ve sentetik ipliklerden örülmüş bay, bayan ve çocuk trikolarının imalatı, ithalatı ve ihracatını yapmak, Her nevi bayan ve çocuk gelinliklerin, nişanlıkların dikimi, gelin başı, elpen, jüpon ve benzeri malzemelerin alım satımı, işçilik, ithalat ve ihracatını yapmak, Gelinlik ve nişanlıkla ilgili her türlü kumaş, güpür dantel, tül, saten ve sair malzemelerin imalatı, toptan ve perakende alım satımı, ithalat ve ihracatını yapmak, Pamuklu ve sentetik kumaştan her türlü kadın erkek, çocuk iç çamaşırları, gecelik, pijama imalatı, ihracatı ve ithalatını yapmak, Her türlü erkek, kadın, çocuk çorabının alımı, satımı, imalatı, ithalatı ve ihracatı, Her türlü dokuma ve dokuma ürünlerini imal etmek.

Geri Dön