Ordu'ya 3 milyar liralık 270 proje yapılacak!

Ordu'ya 3 milyar liralık 270 proje yapılacak!

Ordu Valisi İrfan Balkanlıoğlu, 2014 yılı itibariyle il genelinde yapılan, yapılmaya devam eden veya yapılması planlanan toplam 270 projenin toplam proje bedelinin yaklaşık 3 Milyar TL olduğunu açıkladı.


Ordu Valisi İrfan Balkanlıoğlu, 2014 yılında ilimizde 270 kamu yatırımı projesinin olduğunu belirterek," bu projelerin toplam bedeli yaklaşık 3 Milyar TL. Önceki yıllar harcaması 735 Milyon TL, yılı ödeneği 759 Milyon TL ve dönem sonu harcaması 588 Milyon TL'dir. Buna göre yatırımlarda % 42,63 nakdi gerçekleşme sağlanmıştır. 2015 yılı Ocak ayı itibariyle devam eden 97 adet proje bulunmakta olup 55 adet proje, ihale, etüt ve sözleşme aşamasındadır. Çeşitli sebeplerle henüz başlanamayan 30 adet proje bulunmaktadır. 88 adet projede ise % 100 fiziki gerçekleşme sağlanarak yatırımlar tamamlanmıştır" dedi. 

2014 yılı ödeneğinden en fazla pay alan üç kuruluş içinde 287 milyon 454 bin TL ile Karayolları 7.Bölge Müdürlüğünün birinci sırada olduğunu belirten Vali Balkanlıoğlu, "Samsun Ulaştırma Bölge Müdürlüğü 154 milyon 633 bin TL ile ikinci sırada, 108 milyon518 binTL ile Ordu Büyükşehir Belediye Başkanlığı ise üçüncü sıradadır.Kamu yatırımlarının sektörel dağılımına bakıldığında ise en fazla ödeneğin 508 milyon481 bin TL ile Ulaştırma sektörüne ait olduğu görülmektedir. Onu,104 milyon 284 bin TL ile Eğitim sektörü takip ederken üçüncü sırada76 milyon 319 binTL ile Diğer Kamu Hizmetleri sektörü yer almaktadır. Tarım sektörüne ayrılan ödenek tutarı ise 38 milyon 139 bin TL'dir" diye konuştu. 

Projelerle ilgili de bilgi veren Vali Balkanlıoğlu, şunları kaydetti; "Ulaştırma sektöründe tamamlanan 9, devam eden 17, çeşitli sebepler ile başlanamayan 4 adet proje olmak üzere toplamda 30 adet proje bulunmaktadır. Bu projelerin toplam bedeli 2 milyar 31 milyon TL olup toplam 912 milyon TL harcama yapılarak % 44,90 oranında nakdi gerçekleşme sağlanmıştır. Eğitim sektöründe tamamlanan 11,devam eden 28, ihale, proje ve sözleşme aşamasında 13 adet ve çeşitli sebepler ile başlanamayan 1 adet proje olmak üzere toplamda 53 adet proje bulunmaktadır. Bu projelerin toplam bedeli 270 milyon 570 bin TL'dir. Toplamda 135 milyon 557 bin TL harcama gerçekleştirilerek % 50,10 oranında nakdi gerçekleşme sağlanmıştır. 


Tarım sektöründe tamamlanan 20, devam eden 12, proje ve ihale aşamasında 4 adet proje olmak üzere toplamda 36 adet proje bulunmaktadır. Projelerin toplam bedeli 194 milyon 538 bin TL olup bugüne kadar 73 milyon 456 bin TL harcanarak % 37.76 oranında nakdi gerçekleşme sağlanmıştır. Sağlık sektöründe devam eden 3, proje aşamasında 9 ve çeşitli sebepler ile başlanamayan 4 adet olmak üzere toplamda 16 adet proje bulunmaktadır. Bu projelerin toplam bedeli 141 milyon 414 bin TL olup 54 milyon TL harcanarak % 38,19 nakdi gerçekleşme sağlanmıştır. 


Kültür ve Turizm sektöründe tamamlanan 3, devam eden 5, proje aşamasında 3 ve çeşitli sebeplerle ile başlanamayan 3 adet proje olmak üzere toplamda 14 adet proje bulunmaktadır. Toplam proje bedeli 52 milyon 129 bin TL olan bu yatırımlarımıza bugüne kadar 18 milyon 356 bin TL harcanarak % 35,21 nakdi gerçekleşme sağlanmıştır. Enerji sektöründe devam eden 1, tamamlanan 6 adet proje olmak üzere toplamda 7 adet proje bulunmaktadır. Projelerin toplam bedeli 12 milyon 387 bin TL olup 2015 yılı Ocak ayı itibariyle 10 milyon 795 bin TL'si harcanarak % 87,14 oranında nakdi gerçekleşme sağlanmıştır. Konut sektöründe tamamlanan 4, devam eden 9, ihale ve sözleşme aşamasında 2,proje aşamasında 1 ve çeşitli sebepler ile başlanamayan 2 adet proje olmak üzere toplam 18 proje bulunmaktadır. Toplam proje bedeli 6milyon 986 bin TL olan bu projelere toplamda 2 milyon 444 bin TL'si harcanarak % 34,99 oranında nakdi gerçekleşme sağlanmıştır. İmalat sektöründe etüt proje aşamasında 1 adet proje bulunmaktadır. Toplam proje bedeli 14 milyon 887 bin TL olup bu güne kadar 2 milyon 485 bin TL harcanmış ve % 16,69 oranında nakdi gerçekleşme sağlanmıştır. 


Diğer Kamu Hizmetleri sektöründe tamamlanan 35, devam eden 22, ihale, proje ve etüt aşamasında 22 ve çeşitli sebepler ile başlanamayan 16 adet proje olmak üzere toplam 95 proje bulunmaktadır. Toplam proje bedeli 379 milyon TL olan bu projelere toplamda 113 milyon 882 bin TL harcanarak % 30,02 oranında nakdi gerçekleşme sağlanmıştır." 

Vizyon