19 / 08 / 2022

OSB Uygulama Yönetmeliğinde değişiklik!

OSB Uygulama Yönetmeliğinde değişiklik!

Organize Sanayi Bölgeleri (OSB) Uygulama Yönetmeliğinde yapılan değişikliğe göre; imar mevzuatına ilişkin yeni düzenlemeler getirildi.Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından hazırlanan Organize Sanayi Bölgeleri Uygulama Yönetmeliği'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, Resmi Gazete'de yayımlandı. Anadolu Ajansı'nda yer alan habere göre; yeni yönetmelikte sanayi parsellerinde emsal değer hesaplaması yüzde 30 ile sınırlandırıldı. Yönetmelikte yapılan değişiklikle OSB'lerden ve sanayicilerden gelen taleplerin karşılanması ve uygulamada yaşanılan sıkıntıların giderilmesi hedeflendi.

Yönetmelikte emsale yönelik düzenlemeler de güncellendi. Buna göre; emsal tanımı, Planlı Alanlar İmar Yönetmeliği'nde yer aldığı biçimiyle değiştirildi. Sanayi parsellerinde emsal değerinin hesaplanmasına ilişkin esaslar (emsale dahil edilecek/edilmeyecek alanlar, bodrum katlar, asma kat, emsal harici alanlarda yüzde 30 sınırlaması) sanayi yapılarının süreç zorunlulukları ve Planlı Alanlar İmar Yönetmeliği dikkate alınarak yeniden detaylı bir şekilde güncellendi. Yönetmeliğe sanayi parselleri haricinde kalan kullanımlarda Planlı Alanlar İmar Yönetmeliği hükümlerinin uygulanacağına ilişkin hüküm de eklendi. Ek olarak imar mevzuatında düzenlenen değer artış payına ilişkin hükümlerin OSB’lerde uygulanmaması için istisna kararı alındı. 

Organize Sanayi Bölgeleri Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik!