30 / 06 / 2022

Orhangazi'de 3.2 milyon TL'ye satılık 9 gayrimenkul!

Orhangazi'de 3.2 milyon TL'ye satılık 9 gayrimenkul!

Orhangazi Belediye Başkanlığı, Muradiye, Gemiç, Çakırlı, Arapzade, Sölöz, Çeltikçi ve Dutlıca'da yer alan 9 gayrimenkulü 3 milyon 155 bin TL bedelle satışa çıkardı. 

Orhangazi Belediye Başkanlığı, Muradiye, Gemiç, Çakırlı, Arapzade, Sölöz, Çeltikçi ve Dutlıca'da yer alan 9 gayrimenkulü satışa çıkardı. Gayrimenkullerin toplam satış bedeli 3 milyon 155 bin TL olarak belirlendi.

9 ADET GAYRİ MENKUL SATILACAKTIR
Orhangazi Belediye Başkanlığından:
1 - Mülkiyeti Belediyemize ait, aşağıda listesi bulunan 9 adet gayr-i menkul 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 36. maddesi uyarınca Kapalı Teklif Usulü İhale suretiyle satılacaktır.
2 - Bu husustaki ihale 06.11.2019 tarihinde aşağıda belirtilen saatte encümen toplantı odasında yapılacaktır.
3 - Satışı yapılacak gayr-i menkuller;

Orhangazi de 3.2 milyon TL ye satılık 9 gayrimenkul!

4 - 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nda belirtilen niteliklere haiz olmak ve anılan Kanunda açıklanan biçimde teklifte bulunmak, gayr-i menkulün tahmini bedel üzerinden yukarıda belirtilen % 3’ lük geçici teminatı ihaleden evvel ödemek şarttır.
5 - Katma Değer Vergisi Kanununun 17. maddesine istinaden KDV’ den muaftır.
6 - Her bir taşınmaz satışı ihale şartnamesi 500,00 TL karşılığı, Camikebir Mahallesi, Cumhuriyet Alanı No: 1, Orhangazi Belediyesi veznelerine bedeli yatırılarak Destek Hizmetleri Müdürlüğünden satın alınabilir.
7 - Taşınmaz satışı ihale şartnamesini görmek isteyenler mesai saatleri içerisinde Orhangazi Belediyesi, Destek Hizmetleri Müdürlüğünden görebilir.
8 - Taşınmazların kapalı teklif usulü satış ihalesine teklif verecekler; ihale zarflarını, yukarıda ve şartnamede belirtilen belgeler ile birlikte satış şartnamesinde belirtilen maddelere ve 2886 Sayılı Kanun hükümlerine uygun olarak hazırlayarak 06.11.2019 tarihinde Çarşamba günü saat 15.00’e kadar Orhangazi Belediyesi Encümeni (ihale komisyonu) sekretarya görevini yapan Destek Hizmetleri Müdürlüğüne teslim edeceklerdir.
9 - İsteklilerin ihaleye katılımında tanzim edilecek İhale Dosyasında aranacak belgeler
şunlardır:

Orhangazi de 3.2 milyon TL ye satılık 9 gayrimenkul!