Ormanlar imara açılıyor mu?

Ormanlar imara açılıyor mu?Özellikle büyükşehirlerde Türkiye'nin hazinesi olarak belirtilen ormanlar hazineye devrediliyor.


Sözcü gazetesinden Erdoğan Süzer'in haberine göre, Hükümete, Türkiye genelinde bulunan ormanlık alanlardan istediği yeri orman sınırlarından çıkarıp imara ve ranta açma yetkisi verildi. Meclis Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu'nda kabul edilen maddeye göre, Bakanlar Kurulu imara açmak istediği ormanlık araziyi Hazine'ye devredecek. Hazine de bu alanı üzerine konut ya da tesis inşa edilcek şekilde dilediği kişi ya da şirketlere ister parayla satacak isterse de dilediği dernek veya vakfa hibe edebilecek.

Devlete ait ormanların Bakanlar Kurulu kararıyla imara ve ranta açılmasına yol açacak düzenleme komisyondaki muhalefet partilerince ‘orman yağması' olarak belirtildi. Orman Kanunu'na eklenecek olan yeni maddeye göre, Orman Bakanlığı'nın orman olarak korunmasında yarar görmediği, tarım alanına dönüştürülmesi de mümkün olmayan yerler ile üzerinde yerleşim yeri bulunan ya da ‘yerleşim yeri oluşturulması uygun olan' taşlık, kayalık, verimsiz ve fiilen orman vasfı taşımayan alanlar orman sınırları dışına çıkarılıp Hazine'ye devredilebilecek. Nerelerin orman dışına çıkarılacağına da Bakanlar Kurulu, yani hükümet karar verecek. Hazine, devredilen ormanlık alana karşılık, herhangi bir alandaki en az 2 katı büyüklüğündeki boş alanı orman yapması için Orman Genel Müdürlüğü'ne verecek.

 

KAFANIZA GÖRE YAPMAYIN

 

MHP Mersin Milletvekili Baki Şimşek, orman arazilerinin Hazine'ye devri konusunda yetkinin tek başına Bakanlar Kurulu'na verilmesinin istismara ve keyfi uygulamalara yol açabileceği uyarısını yaptı. Baki Şimşek, “Zorunlu hale gelmiş alanlar varsa buraların mutlaka koordinatları belirtilerek, nokta belirtilerek yapılması lazım. Ucu açık olursa, ondan sonra kafanıza göre, istediğimiz yerleri, sahildeki kayalıkları, makilikleri orman dışına çıkartalım, bunu yerine gidelim başka bölgeden orman bırakalım, bunu kabul etmemiz mümkün değil. Bir bölgeyi turizm bölgesi ilan etmek istersiniz, kafanıza göre ‘Burayı orman dışına çıkaralım, buraya tesis yapılsın' diyebilirsiniz. Zorunlu yerler neresiyle oraların dışındaki yerleri yasayla güvence altına alalım” diye konuştu.


Orman Bakanı Veysel Eroğlu ise Baki Şimşek'in bu itirazına, “Sayın vekilim, sınırları Bakanlar Kurulu tarafından belirlenecek kusura bakma” karşılığını verdi. Hazine'ye devretmek istedikleri ormanlar için İstanbul, Mersin, Beykoz, Muğla, Sinop gibi yerleri sayan Bakan Eroğlu, çok sayıda il, ilçe veya köyü kanuna yazamayacaklarını ifade etti. CHP Milletvekili Kamil Oktay Sındır da taşlık ve kayalık diyerek ormanların yerleşime açılmasının, üzerine sanayi ya da turizm tesisleri kurulmasının sadece devredilen alanın değil, yakınındaki ormanlık alanların tümden tahrip olmasına yol açacağını ormanların yok olma tehlikesiyle karşı karşıya kalacağını söyledi. CHP'li Ali Akyıldız da Orman Bakanlığı'nın temel görevinin ormanları azaltmak değil, aksine çoğaltmak olduğunu belirtirken, “Acaba yasa dışı yollarla orman alanlarında kurulan yerleşim yerleri meşrulaştırılmak mı isteniyor?” sorusunu yöneltti.

 

HAZİNE'DEN YER ALMAK ZOR

 


YASA tasarısıyla ilgili eleştirileri de  yanıtlayan Orman Bakanı Veysel Eroğlu, “Anayasa'ya göre orman alanı daraltılamaz. Vatandaş yıllar önce gelmiş, yerleşmiş, sokak numarası var, belediye bile var. Yıkılması da ormana dönüşmesi de mümkün değil, bunu nasıl çözeceğiz?” diye konuştu. CHP'li vekiller ihtiyaç duyulan yerlerin orman alanları yerine Hazine'den alınmasını önerdiler. Bakan Veysel Eroğlu bu öneriye, “Hazine durup dururken vermiyor. Hazine'den yer almak başka ülkeden yer almaktan daha zor oluyor bazen” sözleriyle yanıt verdi