30 / 06 / 2022

Ortak Yenilenebilir Enerji Sistemleri Mühendislik İnşaat Taahhüt Sanayi Ve Ticaret Ltd.Şti. kuruldu!


Ortak Yenilenebilir Enerji Sistemleri Mühendislik İnşaat Taahhüt Sanayi Ve Ticaret Ltd.Şti. Maltepe'de 100 bin TL sermaye bedeli ile Aysun Aksoy tarafından kuruldu.Ortak Yenilenebilir Enerji Sistemleri Mühendislik İnşaat Taahhüt Sanayi Ve Ticaret Ltd.Şti. Maltepe'de 100 bin TL sermaye bedeli ile Aysun Aksoy tarafından kuruldu.

Ortak Yenilenebilir Enerji Sistemleri Mühendislik İnşaat Taahhüt Sanayi Ve Ticaret Ltd.Şti. konusu:
Şirketin kuruluş amacı ve faaliyet konuları şunlardır: Şirket bu amacını gerçekleştirmek üzere aşağıdaki konularda faaliyette bulunacaktır. Yenilenebilir Enerji 1-Yurt içi ve yurt dışında her türlü yenilenebilir enerji taahhüt işleri yapmak, projelendirmek, mühendislik ve müşavirlik hizmetinde bulunmak, 2-Her türlü yenilenebilir enerji sistemleri, otomasyon, elektrik, mekanik, inşaat, ve taahhüt, proje işleri iştigal konusu ile ilgili olarak proje danışmanlık ve kontrollük hizmetleri vermek, 3-Her türlü yenilenebilir enerji sistemleri, elektrik, mekanik, otomasyon, inşaat, mühendislik, mimarlık hizmetleri yapmak, konusu ile ilgili ihaleler açmak, açılmış olan ihalelere iştirak etmek ve müteahhitlik yapmak, enerji sistemleri, elektrik, mekanik ve inşaat sektöründeki her türlü projenin bakım ve işletme hizmetlerini vermek, 4-Konusu ile ilgili her türlü plan proje tanzimi, enerji sistemleri, elektrik, otomasyon, mekanik, statik ve kesin hesap ve bu konularda müşavirlik ve mühendislik hizmetlerini yapmak ve yaptırmak, 5-Yurt içi ve yurt dışında proje, enerji sistemleri, elektrik, otomasyon, inşaat, mekanik, montaj, tesisat isleri ile taahhütlerini yapmak, bunların her türlü bakım ve işletme hizmetlerini vermek 6-Konusu ile ilgili her türlü yenilenebilir enerji sistem projeleri çizmek, bu projelerin gerçekleşmesi montajlarının ve tesisatlarının yapımı isi ile iştigal etmek, 7-Konusu ile ilgili her türlü yenilenebilir enerji sistem malzemeleri alım, satım, ithalat, ihracat ve imalatı ile iştigal etmek, 8-Yurt içi ve yurt dışında her türlü kurulu veya kurulmakta olan yenilenebilir enerji, elektrik, elektronik, haberleşme, otomasyon, mekanik, inşaat sistemleri, ürün ve ekipmanlara ait tüm test, devreye alma ve mühendislik hizmetleri yapmak ve yaptırmak. 9-Yurt içinde ve yurt dışında her türlü resmi ve özel yenilenebilir enerji sistem inşaatını ve elektrik tesisatını yapmak, yaptırmak, taahhütlere girmek, bu isler için gerekli organizasyonları kurmak. 10-Sirket yenilenebilir enerji kaynaklarından veya diğerlerinden elektrik enerjisi üretim tesisi kurulması, işletmeye alınması, kiralanması, elektrik enerjisi üretimi, üretilen elektrik enerjisinin ve/veya kapasitenin müşterilere satısı ile iştigal eder. Şirket bu amacını gerçekleştirmek üzere elektrik piyasasına ilişkin ilgili mevzuata uygun olarak aşağıdaki konularda faaliyette bulunacaktır. 11-Elektrik enerjisi üretmek amacıyla her türlü tesisi kurmak, işletmeye almak, devralmak, kiralamak, kiraya vermek. 12-Üretilen elektrik enerjisi ve/veya kapasiteyi toptan satış lisansı sahibi tüzel kişilere ve serbest tüketicilere ikili anlaşmalar yoluyla satmak. 13-Kontrol oluşturmaksızın kurulmuş veya kurulacak dağıtım şirketleri ile iştirak ilişkisine girmek. 14-Kurulmus veya kurulacak elektrik enerjisi üretim şirketleri ile iştirak ilişkisine girmek. 15-Her türlü yer altı ve yer üstü yenilebilir enerji kaynaklarını bulmak, araştırmak, bunların işletilmesini sağlamak, üretimini yapmak, üretilen bu kaynakları satışa sunmak. 16-Organik atıkların yanı sıra tarımsal hasat atıkları dahil olmak üzere, bitkisel ve hayvansal yağların, tarım ve orman ürünlerinden ve bu ürünlerin islenmesi sonucu ortaya çıkan yan ürünlerden elde edilen katı, sıvı ve gaz halindeki yakıtları üretmek, üretilen bu kaynaklardan biodizel ve biobenzin imal etmek, ticaretini yapmak, ithalat ve ihracatını yapmak ve bu üretimler için gerekli tesis kurmak, danışmanlık yapmak, hammadde ve yardımcı maddelerin tedarik, dağıtım, ithalat ve ihracatını yapmak, kiralamak ve gerekli teknik düzeni kurdurmak. 17-Yurt içinde ve yurt dışında aynı is kolunda faaliyet gösteren şahıs, şirket, kurum ve kuruluşlarla ortaklıklar kurmak ve bayi ağı oluşturmak. İhtiyacı olan tüketicilere yenilenebilir enerji sistemleri kurmak, kurdurmak, montaj hizmetlerinde bulunmak, satış ve montaj sonrası servis hizmetlerinde bulunmak, devralmak, devretmek, satın almak, kiralamak, kiraya vermek, işletmeye almak, işletmeye aldırmak, işletmek, işlettirmek. 18-Her türlü yenilenebilir enerji olan, güneş enerjisi, yenilenebilir hidrolik enerji, rüzgar enerjisi, jeotermal enerji, biyokütle-biyogaz, dalga enerjisi, hidrojen enerjisi, enerji ormancılığı ve çöpten, çamurdan elektrik enerjisi, gel-git gibi fosil olmayan enerji kaynaklarını ve diğer yenilenebilir enerji üretimi ve yenilenebilir enerji kaynaklarını araştırma, inceleme, planlama ve uygulama projelerini yapmak ve yaptırmak. 19-Yerkabugundaki doğal ısı nedeniyle sıcaklığı sürekli olarak bölgesel atmosferik ortalama sıcaklığın üzerinde olan, erimiş madde ve gaz içerebilen doğal su, buhar ve gazlar ile kızgın kuru kayalardan elde edilen su, buhar ve gazları islemek, tesisler kurmak ve pazarlamak amacıyla her türlü gerekli çalışmayı yapar. 20-Jeotermal enerji, yeraltında magmada artan sıcaklıkla yeraltı suları (özellikle deprem bölgelerinde) ısınıp yeryüzüne çıkan ve elektrik üretimi de jeotermal buharın gücüyle yapılan, jeotermal enerji kaynaklarından konut ısıtma ve elektrik üretimi gerçekleştirilmesine kadar her türlü çalışmaları yapar. Elektrik 1-Yurt içi ve yurt dışında her türlü elektrik taahhüt isleri yapmak, projelendirmek, mühendislik ve ...ve anasözleşmesinde yazılı olan diğer işler.