05 / 07 / 2022

OSB yatırımında 2 önemli karar!

OSB yatırımında 2 önemli karar!

OSB’de faiz desteği için asgari yatırım tutarı şartı kaldırıldı ve yatırıma başlama süresi 2 yıl olarak yeniden düzenlendi. EPDK sistem kullanım ve işletme bedellerini düşürdü.Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, OSB’lerde faaliyet gösteren yatırımcıların talepleri kapsamında iki önemli adım attı. Organize Sanayi Bölgeleri Uygulama Yönetmeliği’nin seçim dönemleri, kredi destekleri gibi hükümlerinde değişiklikker yapıldı. EPDK ise TEİAŞ’ın aldığı sistem kullanım ve işletme bedellerini indirdi. OSBÜK Başkanı Memiş Kütükçü, bu düzenlemelerin OSB’lerde yabancı sermaye yatırımlarını artıracağını ifade eden OSBDER Başkanı Hilmi Uğurtaş, yatırım projelerinin önünün açıldığından bahsetti.

Dünya'dan Hüseyin Gökçe'nin haberine göre; OSB Uygulama Yönetmeliğinde yapılan değişiklik kapsmında OSB’lerde arsa tahsisi yapılmasının ardından yapı ruhsatı almak için gerekli olan süre 1 yıl olarak korundu. Ancak makul sebeplerde bu süre en fazla 6 ay uzatılabiliyorken, yeni düzenlemeyle uzatma süresi 1 yıla çıkarıldı. İnşaata başlanmış ve işyeri açma, çalışma ruhsatı almamış katılımcılar için bu uzatma süresi 2 yıla çıkarıldı.

Buna göre daha önce her yılın ilk 6 ayında yapılması gereken OSB Genel Kurulu için yılın ilk 6 ayı şartı kaldırıldı. OSB Genel Kurulu yılın herhangi bir zaman diliminde yapılabilecek.

Yönetmeliğin, Bakanlık tarafından OSB’lere kullandırılacak kredilere ilişkin düzenlemelerini kapsayan “Kredi faiz desteği” başlıklı 52’nci maddesinin başlığı, “Kredi faiz/kâr payı desteği” şeklinde değiştirildi. Yönetmeliğin eski halinde bu destekten yararlanabilmek için OSB’nin bulunduğu bölgenin gelişmişlik derecesine göre asgari yatırım tutarı öngörülürken, yeni düzenlemede bu sınırlar kaldırıldı.

OSBÜK Başkanı Kütükçü: Araziler ihtiyaca göre genişletilebilecek

OSBÜK Başkanı Memiş Kütükçü, düzenlemelerin kapasite düşüşü yaşayan OSB’lerdeki toparlanma sürecini destekleyeceğini bildirdi. Bunların OSBÜK’ün taleplerini karşıladığından bahseden Kütükçü, COIVD-19 dolayısıyla gecikme yaşanan yatırımlara ek süre verildiğinden bahsetti.

OSB’lere üst yapılı ve üst yapısız arazi kiralama yetkisi verilmesinin özellikle yabancı yatırımcıların ihtiyaç duyduğu koşullarda sanayi alanlarının geliştirilerek, yabancı sermayeyi çekmeyi amaçladığını aktaran Memiş Kütükçü, “OSB tüzel kişiliklerini ve OSB’lerimizde üretim yapan 35 binin üzerindeki işletmemizi rahatlatacak tüm bu düzenlemeler için Sanayi ve Teknoloji Bakanımız Sayın Mustafa Varank’a camiamız adına teşekkür ediyorum” dedi.

TEİAŞ sistem kullanım ve işletim bedellerinde indirime gidildi

EPDK’nın da yaptığı bir düzenleme ile ilgili TEİAŞ’ın sistem kullanım ve işletim bedellerinde indirim yaptığı bilgisini pyalaşan Memiş Kütükçü, “Resmi Gazetede yayımlanan yeni EPDK kararlarına göre, OSB’lerimizde tüketim için belirlenen sistem kullanım bedellerinde bütün tarife bölgeleri için yüzde 13, sistem işletim bedelleri için ise yine bütün tarife bölgelerinde yüzde 76 indirime gidildi. Sanayicimizin enerji maliyetlerindeki ağır yükünü hafifletecek bu düzenleme için, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanımız Fatih Dönmez ve EPDK’ya teşekkür ediyorum” dedi.

OSBDER Başkanı Hilmi Uğurtaş: Yatırım projelerinin önü açıldı

OSBDER Başkanı Hilmi Uğurtaş, düzenlemeyi olumlu bularak, bir süredir talep ettikleri şeylerin bir kısmının hayata geçirildiğinden bahsetti. Yatırımlarla ilgili ihale ve satın alımlar ile enerji, su satın alımının Genel Kurul veya Müteşebbis heyetin devredilemeyecek yetkileri arasında olduğundan bahseden Uğurtaş, bu yetkinin yönetim kuruluna verilmesinin önemli bir adım olduğunu ifade etti. Kredilerde faiz/kâr payı desteklerinde asgari yatırım tutarına ilişkin sınırlandırmanın kaldırılmasının da OSB yatırım projelerinin önünü açtığından bahseden Uğurtaş, süre uzatımının da sanayiciye rahat nefes aldıracağını anlattı.

Düzenlemenin yatırımcılara, kendi tesisleri içindeki alanları kiralama yetkisi veren kısmının, sanayicilere bir imkan sağlayabileceğinden bahseden Uğurtaş, “Ancak işletme içinde işletmeleri doğurabilecek uygulamaların OSB içindeki hizmetlerin sağlanması ve finansal takip bakımından zorluklar yaratabileceği de düşünülmelidir” açıklamasında bulundu.

OSB’lerin Bakanlığın iznini alarak kuracakları anonim şirketlere, parselleri üst yapılı veya üst yapısız satma yetkisi verilmesinin en önemli değişiklik olduğundan bahseden Uğurtaş, ancak bu yetkinin sınırlarının açık olmadığından bahsetti. Bunun OSB yönetimine gereğinden fazla sorumluluk yükleyebileceğinden bahseden Uğurtaş, “Bununla birlikte AŞ’ler iyi yönetilebilirse, OSB’ler için düzenli gelir kaynakları yaratabilecektir” dedi.

Mustafa Varank: Türkiye'de OSB'siz şehir kalmadı!

OSB'lere ilişkin düzenlemeler sanayicileri sevindirdi!