OSB'lerde spekülatif arsa tahsis ve satışlarının önüne geçilecek!

OSB'lerde spekülatif arsa tahsis ve satışlarının önüne geçilecek!

Organize Sanayi Bölgeleri’nde spekülatif arsa tahsis ve satışının önüne geçilecek olan düzenleme hayata geçti. 


Hükümet, katma değerli ürün üretimini arttırmak için çalışmalarını hızlandırdı. Sabah gazetesinden Betül Usta'nın haberine göre, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Organize Sanayi Bölgeleri (OSB) Uygulama Yönetmeliği ile Organize Sanayi Bölgeleri'nde arsa tahsisi süreçleri de hızlanacak. Tahsis edilmemiş parsellere ilişkin bilgilere eksiksiz ulaşılabilecek. Spekülatif arsa tahsis ve satışının da önüne geçilecek. Eğer genel kurul çağrısı yapılmazsa kararı Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı verecek. OSB'lerde atıklardan enerji üreten tesisler de kurulabilecek.

SORUNLARA EL ATILDI

Sanayici ve girişimcilerin OSB'lerle ilgili şikâyetleriyle karşılaştıklarını söyleyen Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "Yatırımcılarımızın karşılaştığı sorunlara yönetmelik çerçevesinde el attık. STK, sanayicilerimiz ve tüm paydaşlarımızın görüşlerini alarak bu yönetmeliği hazırladık. Bu yönetmelikle OSB'lerde çarklar artık daha hızlı dönecek" diye konuştu.

Arsa tahsis süreçlerinde katılımcının yapı ruhsatı ile işyeri açma ve çalışma ruhsatı alma süreleri de yeniden düzenlendi. Yönetim kuruluna bu süreleri uzatma yetkisi verildi, böylece yönetim kurulu, tahsis tarihinden itibaren 1 sene olan yapı ruhsatı alma süresini 18 aya, aynı şekilde yapı ruhsatını aldığı tarihten itibaren 2 sene olan işyeri açma ve çalışma ruhsatı alma süresini 2 sene daha uzatabilecek. Ayrıca Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, yönetim kurulunun işyeri açma ve çalışma ruhsatı almasına ilişkin uyguladığı ilave süreyi 1 seneye kadar uzatabilecek.

KOLAY GERİ DÖNÜŞÜM

OSB'ler ve katılımcıları arıtma veya atık işleme tesislerinin kapasitelerinin tam kullanımı için OSB dışından da atık temin edebilecek. Organize Sanayi Bölgesi'ndeki hafriyat atıklarının bertarafına yönelik olarak yetkilendirilecek. OSB'lerde, atıklardan enerji üreten tesisler de kurulacak. OSB ve katılımcıların ihtiyaçlarına yönelik olarak güneş ve rüzgardan elektrik enerjisi üreten tesisler açılacak. Kurulacak tesisler, OSB tüzel kişiliğinin ortak donatı alanında yapılabilecek.

PARSEL MÜLKİYET DEVRİ

OSB'lerin diğer kurum ve kuruluşlardan teknik altyapı hizmeti alabilmesi amacıyla parsel mülkiyet devri mümkün hale getirildi. Buradaki düzenlenme organize sanayi bölgelerine hizmet veren doğalgaz dağıtım şirketlerine geçici mülkiyet hakkı verilmesiyle ilgili. OSB hizmet aldığı sürece geçici olarak mülkiyeti dağıtım şirketine verebilecek, bu hizmeti sonlandırdığı zaman da mülkiyeti tekrar OSB'nin geri alması da mümkün olacak.

KEYFİLİĞE İZİN YOK

Arsa tahsislerine ilişkin parsellerin üretime geçme hızı da artırıldı. Spekülatif arsa tahsis ve satışlarının önüne geçilmiş olacak. Yatırımcıların arsa tahsis başvuruları 30 gün içinde neticelendirilmiş olacak. Yatırımcı reddedilirse 15 gün içerisinde gerekçeli karar hem yatırımcıya hem de bakanlığa bildirilecek. Keyfiliğe de müsaade edilmeyecek.

BÜROKRASİ YÜKÜ HAFİFLİYOR

Yapı ruhsatını alan ve belirtilen sürede işyeri açma ve çalışma ruhsatını alamamış olan katılımcılar için bir şans daha verildi, uzatma süreleri yeniden başlatıldı. Bu sayede katılımcıların yatırımlarını tamamlayabilmesinin de önü açıldı. OSB Yer Seçimi Yönetmeliği ile getirilen yeniliklerde bürokrasi azalacak. Mer'i planlarda sanayi alanı olarak lekeli alanların OSB olarak değerlendirilmesi sürecinde gereksiz bürokrasi de önleniyor. Öneri alanın bulunması zorunlu bir hale geldi. Komisyon üyelerine Kalkınma Ajansları dâhil edilerek bölgelerindeki genel politika, strateji, tecrübe ve deneyimlerinden organize sanayi bölgesi yer seçimlerinde faydalanılması imkânı sağlandı.

TEMİNATTA İNDİRİM

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'ndan kredi kullanan organize sanayi bölgelerin ihale süreçlerinde istenilen geçici teminat ile kesin teminat miktarlarında da indirime gidildi ve sanayi parsellerinde, ifraz şartları genişletildi. Yapı ve yapı ile ilgili esaslar teknik ihtiyaçlara göre yeniden düzenlendi ve imar planı askı süreçlerinde uygulama daha şeffaf oldu.

OSB yatırımcılarının arsa tahsis başvuruları 30 günde sonuçlanacak!