Osmanlı, El-Maktum'un dedesine maaş ödemiş!

Osmanlı, El-Maktum'un dedesine maaş ödemiş!

Osmanlı, İstanbul'a dikeceği ikiz kulelerle gündeme gelen Dubai Şeyhi El Maktum'un büyük dedesine 132 yıl önce eşkıyalık yapmaması için aylık 300 kuruş maaş ödemiş.Milyar dolarlık serveti ile Türkiye'ye yatırım yapması için davet edilen Arap sermayesinin sembol ismi Dubai Şeyhi El Maktum'un dedeleri zamanında eşkıyalık yapmaması karşılığında Osmanlı'dan 300 kuruş aylık alıyordu. Araştırmacı Müfit Yüksel, Başbakanlık Osmanlı Arşivi'nde yaptığı çalışmalar sonunda bugün zenginliğin sembolü olan Arap Emirleri'nin dedelerine Osmanlı döneminde ödenen paraların belgesini çıkardı. Birleşik Arap Emirlikleri her biri aslında ayrı bir aşiret olan yedi Arap emirliğinin bir araya gelmesiyle oluştu. Bu birliği sağlayan emirliklerden biri de El Maktum'un da bağlı olduğu El Mürre aşiretinin emirliğiydi ve başında da El Maktum'un dedeleri oturuyordu. Yüksel'in verdiği bilgiye göre bu emirlikler geçimlerini sağlamak için eşkıyalık ve yağmacılığa da sıklıkla başvuruyordu. Çöl koşullarında bu aşiretler üzerinde denetim sağlamakta zorlanan Osmanlı devleti ise çözüm yolu olarak bağlı kalmaları ve eşkıyalık yapmayarak bulundukları bölgeyi korumaları için onları aylığa bağladı. Rumi takvimle 1291 miladi takvimle 1875 yılında hazırlanan evrakta emirliklerin her birine ne kadar para ödeneceği isim isim yazıyor. Belge adeta şeyhlerin bordrosu niteliğinde.

BAŞBAKANLIK Osmanlı Arşivi'ndeki dosyalarda El Maktum'la ilgili bölümde şöyle deniyor." Asl-ı Maaş Abdurrahman bin Tekbiran'a (Maktum'un dedesi) tahsis edilmiş. Tarih-i Tahsisinden 1319 senesi Nisan'ı Gayesine tesviye edilmiştir" Osmanlı topraklarında eşkıyalık yapmama karşılığı aylık 300 kuruş ödenen maaşlar babalarının ölümü durumunda oğullarına geçiyordu. Diğer önemli emirlikler Acman, Bu Dahi'ye de 300 kuruş para ödeniyordu. Maktum ve ailesinin bu parayı Osmanlı yıkılana kadar aldığı sanılıyor. Ancak bugün Osmanlı'nın varisi Türkiye petrol zengini Maktum'dan gelecek paraları bekliyor.  

ALİ KEMAL ERDEM /SABAH