28 / 11 / 2022

Otopark aranması gereken kullanımlar ve miktarları!

Otopark aranması gereken kullanımlar ve miktarları!

Otopark Yönetmeliğine göre otopark aranması gereken kullanımlar ve miktarları nelerdir? İşte yönetmelik kapsamında yer alan apartmanlarda otopark zorunluluğu ve apartmanlarda otopark kullanımı ile ilgili hükümler...Otopark aranması gereken kullanımlar ve miktarları!

Otopark aranması gereken kullanımlar ve miktarları, Otopark Yönetmeliği kapsamında 5. maddede yer alıyor. Yönetmeliğe göre, meskenlerde 3 daire için otopark alanına yer veriliyor. Diğer otopark aranması gereken kullanım çeşitleri ve bunlara ait en az otopark miktarları aşağıda sıralanıyor:


MADDE 5 –  Otopark Aranması Gereken Kullanımlar ve Miktarları

Otopark aranması gereken kullanımlar ve miktarları aşağıda yer almaktadır; 

               

 a) Yerleşim alanlarında otopark aranması gereken kullanım çeşitleri ve bunlara ait en az otopark miktarları:

 

Kullanım Çeşitleri Miktarları

             

1 - Meskenler  3 daire için

             

2 - Ticari amaçlı yapılar ve büro binaları   50 m2.ye kadar

             

3 - Konaklama tesisleri

Oteller     5 oda için

Moteller    oda sayısının %80’i kadar

Hosteller   5 oda için

Tatil Köyleri    4 oda için

Apart Oteller    2 ünite için

Pansiyonlar     4 oda için

Termal Tesisler  4 oda için

Kampingler   1 ünite için

Kırsal Turizm Tesisleri   4 ünite için

Diğerleri   75 m2.ye kadar

             

4 - Yeme, içme, eğlence tesisleri  50 m2.ye kadar

             

5 - Sosyal kültürel ve spor tesisleri  30 oturma yeri için

             

6 - Kongre ve sergi merkezleri kapasitesinin %5’i oranında

            

7 - Eğitim Tesisleri 400 m2.ye kadar

             

8 - Sağlık Yapıları 125 m2.ye kadar

             

9 - İbadet yerleri 300 m2.ye kadar

             

10 - Kamu kurum ve kuruluşları 100 m2.ye kadar

             

11 - Sanayi depolama ve toptan ticaret 200 m2.ye kadar

             

12 - Küçük sanayi 125 m2.ye kadar

             

13 - Semt pazarı 100 m2.ye kadar Pazar alanı için,

 

                

en az 1 otopark yeri ayrılır. Otopark miktarının, engellilere ayrılanlar da dahil araç park yerlerinin, varsa parsel sınırından itibaren otopark rampasının, trafik akışının ve tesis kapasitesinin yapının onaylı mimari projesinde sayısal değerleri ile birlikte belirtilmesi zorunludur. Otopark rampası hiçbir koşulda parsel sınırı dışından başlatılamaz. Otopark rampasının yapı yaklaşma sınırı içinden başlatılabilmesi için imar planı kararı alınması ve rampa projelerinin hazırlanması zorunludur.

                

Ancak, belirlenen otopark miktarları yöre ihtiyaçları göz önünde bulundurularak belediye ve mücavir alan sınırları içinde belediye meclislerince, dışında il genel meclislerince artırılabilir.

                

Otopark sayısı, açık tesislerde parsel alanı üzerinden, diğer yapılarda ise emsal hesabına konu alan üzerinden belirlenir.

                

b) Bu maddenin (a) bendinde sayılan kullanım çeşitlerinin alt türleri ve bunlarla ilgili otopark miktarları belediye ve mücavir alan sınırları içinde belediye meclisleri, dışında il genel meclisleri tarafından belirlenir.
Otopark Yönetmeliği!Işıl Seren KESKİN/Emlakkulisi.com
Geri Dön