25 / 09 / 2022

Otopark aranması gereken kullanımlar!

Otopark aranması gereken kullanımlar!

Yerleşim alanlarında otopark aranması gereken kullanım çeşitleri ve bunlara ait en az otopark miktarları otopark yönetmeliği kapsamında açıklanıyor. İşte mevcut otopark aranması gereken kullanımlar ve miktarları...Otopark aranması gereken kullanımlar!

Mevcut otopark yönetmeliği, 27/6/1984 tarihli ve 3030 sayılı Kanun kapsamında kalan belediyelerde, son nüfus sayımına göre nüfusu 10 000 ve daha fazla olan yerleşmelerde, nüfusu 10 000'den az olmakla birlikte imar planı onaylanmış yerleşmelerde ve alanlarda ve imar planı bulunmamakla beraber bu Yönetmeliğin uygulanacağına dair belediye meclis veya il idare kurulu kararı alınan bütün yerleşmelerde uygulanıyor.


Bina otoparkları; Bir binayı çeşitli amaçlar için kullanan özel ve tüzel kişilere ait ulaşım ve taşıma araçları için bu binanın içinde veya bu binanın oturduğu parselde açık veya kapalı olarak düzenlenen otoparklar olarak karşımıza çıkıyor.


Otopark aranması gereken kullanımlar ve miktarları da aynı yönetmelik kapsaında açıklanıyor.


Otopark aranması gereken kullanımlar..

Otopark aranması gereken kullanımlar ve miktarları aşağıda yer almaktadır;

                

a) Yerleşim alanlarında otopark aranması gereken kullanım çeşitleri ve bunlara ait en az otopark miktarları:

 

Kullanım Çeşitleri  Miktarları

1 - Meskenler    3 daire için

2 - Ticari amaçlı yapılar ve büro binaları 50 m2.ye kadar

3 - Konaklama tesisleri

Oteller      5 oda için

Moteller    oda sayısının %80’i kadar

Hosteller   5 oda için

Tatil Köyleri    4 oda için

Apart Oteller    2 ünite için

Pansiyonlar    4 oda için

Termal Tesisler   4 oda için

Kampingler   1 ünite için

Kırsal Turizm Tesisleri    4 ünite için

Diğerleri  75 m2.ye kadar

4 - Yeme, içme, eğlence tesisleri   50 m2.ye kadar

5 - Sosyal kültürel ve spor tesisler  30 oturma yeri için

6 - Kongre ve sergi merkezleri          kapasitesinin %5’i oranında

7 - Eğitim Tesisleri    400 m2.ye kadar

8 - Sağlık Yapıları     125 m2.ye kadar

9 - İbadet yerleri    300 m2.ye kadar

10 - Kamu kurum ve kuruluşları         100 m2.ye kadar

11 - Sanayi depolama ve toptan ticaret      200 m2.ye kadar

12 - Küçük sanayi    125 m2.ye kadar

13 - Semt pazarı  100 m2.ye kadar Pazar alanı için,


en az 1 otopark yeri ayrılır. 


Otopark miktarının, engellilere ayrılanlar da dahil araç park yerlerinin, varsa parsel sınırından itibaren otopark rampasının, trafik akışının ve tesis kapasitesinin yapının onaylı mimari projesinde sayısal değerleri ile birlikte belirtilmesi zorunludur. 


Otopark rampası hiçbir koşulda parsel sınırı dışından başlatılamaz. Otopark rampasının yapı yaklaşma sınırı içinden başlatılabilmesi için imar planı kararı alınması ve rampa projelerinin hazırlanması zorunludur.


Ancak, belirlenen otopark miktarları yöre ihtiyaçları göz önünde bulundurularak belediye ve mücavir alan sınırları içinde belediye meclislerince, dışında il genel meclislerince artırılabilir.Yeni otopark yönetmeliği 2015!Işıl Seren KESKİN/Emlakkulisi.comGeri Dön