25 / 09 / 2022

Yeni otopark yönetmeliği 2015!

Yeni otopark yönetmeliği 2015!

Yerleşme yerlerinde araçların yol açtığı, sorunlarının çözümü için otopark yapılmasını gerektiren bina ve tesislerin ve otopark ihtiyacının şartları yönetmeliklerle açıklanıyor. Yeni otopark yönetmeliği 2015'e göre her eve bir otopark şartı geliyor...Yeni otopark yönetmeliği 2015!

Yerleşme yerlerinde araçların yol açtığı, trafik sorunlarının çözümü için otopark yapılmasını gerektiren bina ve tesislerin neler olduğunun ve otopark ihtiyacının miktar, ölçü ve diğer şartlarının tesbit ve giderilme esasları, Otopark Yönetmeliği ile düzenleniyor.


Bina otoparkları; Bir binayı çeşitli amaçlar için kullanan özel ve tüzel kişilere ait ulaşım ve taşıma araçları için bu binanın içinde veya bu binanın oturduğu parselde açık veya kapalı olarak düzenlenen otoparklara deniyor.


Bölge otoparkları ve genel otoparklar; Bir şehir veya bölgenin mevcut ve gelecekteki şartları ve ihtiyaçları gözönünde bulundurularak imar planları ile düzenlenen ihtiyaca göre açık, kapalı ya da katlı olarak belediyeler veya diğer kamu kuruluşları ve özel kişiler tarafından yapılan ve işletilen otoparkları ifade ediyor.


Birim park alanı; Bir aracın park etmesi için gerekli olan ve manevra alanları dahil toplam park alanı olarak karşımıza çıkıyor.


Yeni yönetmelik..

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, meydana gelen otopark problemlerini çözmek adına yeni otopark yönetmeliği hazırlıyor.


Mevcut yönetmelikte her 3 ev için bir otopark şartı bulunuyor. Yeni yönetmelik ile artık her daire için en az bir otopark şartı getiriliyor.


"Düzenlemeye göre yeni yapılarda, otopark sorununu kendi parseli içinde çözemeyen alanlarda ise ‘otopark sertifikası’ uygulanacak.

 

Türkiye’de ilk kez uygulanacak bu sistemde yol boyunca her daire için bir yer ayrılacak. Tapuda, bu alanın belirlenen bağımsız bölüme tescili kaydıyla sertifika düzenlenecek. Konut, sertifikayla bir bütün olarak alınıp satılacak."


Mevcut otopark yönetmeliği!Işıl Seren KESKİN/Emlakkulisi.com


Geri Dön