10 / 08 / 2022

Yeni Otopark Yönetmeliği yürürlüğe girdi!

Yeni Otopark Yönetmeliği yürürlüğe girdi!

Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca hazırlanan "Otopark Yönetmeliği'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik" yürürlüğe girdi...Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca hazırlanan "Otopark Yönetmeliği'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik" bugünkü Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Yayımlanan yönetmeliğe göre, her daire için en az 1 otopark zorunluluğu uygulamasında değişikliğe gidilerek, daire büyüklüklerine göre otopark zorunluluğu uygulaması getirildi.

Anadolu Ajansı'nda yer alan habere göre, yapılan değişiklikle 80 metrekareden küçük her 3 daire için en az 1 otopark, 80 metrekare ile 120 metrekare arasındaki her 2 daire için en az 1 otopark, 120 metrekare ile 180 metrekare arasındaki her daire için en az 1 otopark ve 180 metrekare üzeri her daire için 2 otopark yeri ayrılması için karar verildi.

Dükkan, mağaza ve banka gibi fonksiyonlarda her 30 metrekare için 1 olan otopark zorunluluğu, her 40 metrekare için 1 olarak, büro binalarında her 40 metrekare için 1 olan otopark zorunluluğu, her 50 metrekare için 1 olacak biçimde revize edildi.

Yapılan değişiklikle, otoparklarda engellilerin kullanımına uygun düzenlemelerin yapılmasına da karar verildi.

Otoparkın öncelikle, bina bodrumunda karşılanması zorunluluğu kaldırılarak, talebe göre binanın bodrumunda veya parsel arka, yan bahçesi veya ön bahçesinde veyahut bu bahçelerin altında öncelik olmadan karşılanabilmesi hükmü getirildi.

Parsel arka bahçesinde binalara 2 metreden fazla yaklaşmamak ve zemin kat yüksekliğini aşmamak kaydıyla mekanik otopark yapabilme imkanı verildi.

120 metrekareden küçük olup 3 kat ve üzeri yapı bulunan parsellerde talep durumunda otoparkın bedel karşılığı bölge otoparkından temin edilebilmesi imkanı verildi.

Yeni Otopark Yönetmeliği yürürlüğe girdi!

250 metrekareden küçük parsellerde otopark ihtiyacının yarısının parselde karşılanması kaydı ile zorunlu otopark adedi yüzde 50 oranında azaltıldı.

Bitişik bahçelerin ortak otopark olarak kullanılabilmesi imkanı da getirildi.
Komşu parsellerin anlaşması ve maliklerin muvafakati halinde bitişik durumda olan bahçelerin, aradaki duvar kaldırılmak suretiyle ortak otopark olarak kullanılabilmesi imkanı getirildi.

Parselinde otopark yapamayan yapılar için 1000 metre yarıçapındaki başka bir binadan, arsadan veya varsa ticari otoparktan tapuya şerh konmak suretiyle otopark yeri temin edebilme imkanı verildi.

Büyükşehir Belediyelerinin bugüne kadar otopark bedeli almalarına rağmen bölge otoparkları inşa etmemeleri sebebiyle 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu'nda yapılan değişiklik Otopark Yönetmeliği'nde detaylandırılarak bundan böyle "bölge otoparkı" bedelini toplama ve bu otoparkları yapma görevi de ilçe belediyelerine verildi. İlçe belediyelerine bedel alınan otoparkları en geç 3 sene içinde yapma zorunluluğu getirildi.

Otopark bedelinin tamamının yapı ruhsatı aşamasında alınması uygulaması kaldırılarak yüzde 25'inin ruhsat aşamasında kalanının da 18 ayda ve taksitle ödenmesi imkanı sunuldu.

Yeni Otopark Yönetmeliği yürürlüğe girdi!

İlçe belediyelerinin bölge otoparkı imar planlarını daha süratle yapabilmeleri 1/1000'lik uygulama imar planının yeterli olacağı, nazım imar planı değişikliğine gerek olmayacağına da karar verildi.

Asgari zorunlu otopark adedi 20 den fazla olan yeni inşa edilecek binalarda 1 Ocak 2023'e kadar en az yüzde 2 oranında bu tarihten sonra ise yüzde 5 oranında elektrikli araç park yeri düzenleme şartı da getirildi. Alışveriş merkezi ve bölge otoparklarında ise bu oranlar 1 Ocak 2023 tarihine kadar yüzde 5 bu tarihten itibaren ise yüzde 10'a çıkarıldı. 1 Ocak 2023 tarihinden itibaren ise ayrıca, 30 bin metrekareden büyük alışveriş merkezlerinde yapılacak elektrik şarj istasyonlarının en az birinin, 70 bin metrekare üzeri AVM'lerde ise en az 2'sinin hızlı şarj özellikli olması zorunluluğu da getirildi.

Villalarda zorunlu otopark, herhangi bir bahçede yapılabilecek

Tek bağımsız bölümlü villalarda zorunlu otoparkın herhangi bir asgari mesafe şartı olmaksızın herhangi bir bahçede (Ön, yan ya da arka) karşılanabilmesi imkanı da getirildi.

Sit alanlarında, mevzuat gereği parselde otopark ihtiyacının tamamen veya kısmen karşılanamaması ve sit alanı sınırlarının yürüme mesafesinden daha geniş olması sebebiyle mevzuat uyarınca yürüme mesafesi içinde başka bir parselde de otopark yeri karşılanamadığının idaresince tespiti durumunda, karşılanamayan otoparka ilişkin gerekli yatay ve düşey işaretlemeler yapılmak suretiyle yol boyu otoparkı, cep otoparkı gibi yöntemlerle yol üzeri park düzeninin sağlanması hükmü de getirildi.

Bitişik nizam parsellerde, bitişik binaların temellerinin alt kotundan daha aşağıya inilmesinin statik bakımdan risk içermesi sebebiyle otopark ihtiyacının parselinde karşılanamayan miktarı için ilgili idareye otopark bedeli ödenmek suretiyle bölge otoparkından yararlanabilme imkanı sağlandı.

Daha önce 8 metre ve üzeri ön bahçesi olan parseller için verilen ön bahçede açık otopark izni, ön bahçesi 5 metre üzeri olan parsellere de verildi.

15 adetten az otoparkı çıkan binaların kapalı otoparklarında yapılan servis yolu asgari genişlikleri 6,50 metreden 4,9 metreye indirildi.

Yönetmelik değişikliğini yürürlüğe girmesinden önce yapılan yapı ruhsatı başvuruları ile kamu kurumlarınca ihalesi yapılmış işlerde talep edilmesi durumunda eski yönetmeliğe göre ruhsat alabilme imkanı verildi.

Otopark Yönetmeliği resmen değişti!