Yeni İmar Yönetmeliği yürürlüğe girdi!

Yeni İmar Yönetmeliği yürürlüğe girdi! Yeni İmar Yönetmeliği yürürlüğe girdi!

3 Temmuz'da Resmi Gazete'de yayımlanan ve 3 aylık geçiş süreci verilen Yeni Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliği yürürlüğe girdi. Yönetmelik ile birlikte inşaat sektöründe yeni bir dönem başladı..1985 yılında çıkan ve o tarihten bu yana 17 değişiklik gören Türkiye'nin ilk imar yönetmeliği yürürlükten kaldırıldı. 3 aylık geçiş süreci sona eren Yeni Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliği ise bugün itibari ile yürürlüğe girdi. 


3 Temmuz'da Resmi Gazete'de yayımlanan yeni yönetmelikte inşaat sektörünü ilgilendiren bazı düzenlemeler yapıldı.


Stüdyo daireler yasak

Yapılan düzenlemelerin başında stüdyo dairelere getirilen yasak yer alıyor. En küçük dairenin 1 oda 1 salon olması gerektiğini emreden yeni yönetmelik ile stüdyo daireler için artık ruhsat alınamıyor.


İçerisinde 1+0 dairelerin de yer aldığı mevcut proje ruhsat başvuruları da sona erdi.


İnşa edilecek en küçük dairenin oturma odası 12 metrekare, yatak odası 9 metrekare, mutfak 3.3 metrekare, banyo 3 metrekare, tuvalet 1.2 metrekare olmak üzere en az net 28,5 metrekare büyüklüğünde olması gerekiyor. 


Emsalde yeni düzenleme

Emsal hesaplamalarında da değişikliklerin yapıldığı yönetmelik ile yeni inşa edilecek yapılarda yerin altında yapılacak olan otopark alanları ile mescitler emsal dışı tutuldu.


Yapıların daha az katla sınırlandırılması için önceden TAKS'ta yüzde 40'a kadar izin verilirken, yeni yönetmelikle bu rakam yüzde 60 oldu.


Bakanlığın yetkileri genişletildi

Bakanlık; ilgili idareler, kamu kurum ve kuruluşları ile gerçek ve tüzel kişiler tarafından yapılan veya onaylanan mekânsal planları, harita ve parselasyon planlarını, etüt ve projeleri, yapı ruhsatı ve yapı kullanma izin belgelerini, enerji kimlik belgelerini incelemeye, varsa tespit edilen mevzuata aykırılıkları süre vererek verilen süre içinde düzeltmek üzere ilgili idarelere veya kamu kurum ve kuruluşlarına bildirmeye yetkili oldu.


Bakanlık yapı ruhsatı alınarak inşa edilen yapıları ve bu yapılarda kullanılan yapı malzemelerini standartlara uygunluk bakımından denetlemeye yetkili oldu.


Yapı tatil tutanağı tanzim etme, mühürleme ve yıkım kararına ilişkin rapor düzenleme işleri ile denetlemeye ilişkin görevler de, Bakanlığın merkez ve taşra teşkilatında, denetçi belgesini haiz personel tarafından gerçekleşecek.


Silüet onayı zorunluluğu 

Yeni yönetmelik ile müstakil yapı sayısı 30 veya daha fazla olan projelerde, bir parselde toplam yapı inşaat alanı 60 bin metrekareden fazla olan yapı veya yapılar topluluğu ile binanın herhangi bir cephesinden görünen en düşük kottaki bina yüksekliği 60,50 metreyi geçen yapılara ilişkin bu niteliklerden en az birini taşıyan yapı veya yapılar için büyükşehir belediyesince "avan proje zorunluluğu" kaldırılarak yerine "silüet onayı zorunluluğu" getirilebilecek.
Planlı Alanlar İmar Yönetmeliği tam metni için tıklayın
Işıl Seren KESKİN/Emlakkulisi.com