Özak GYO 20 milyon Euro borç alacak!

Özak GYO 20 milyon Euro borç alacak! Özak GYO 20 milyon Euro borç alacak!

Özak Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı, Ahmet Akbalık'tan 20 milyon Euro tutarında borç temin edilmesine karar verdi...


Özak Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı (GYO), Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) borç temini hakkında açıklama yaptı.

Özak GYO tarafından finansal kapasitesinin güçlendirilmesi ve gelecek dönemde doğabilecek yatırım fırsatlarının anında değerlendirilmesi amacıyla, Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 9'uncu maddesindeki şartlara da uyularak, hakim hissedar konumundaki Ahmet Akbalık'tan 20 milyon Euro tutarında borç temin edilmesine karar verdi..

Özak GYO'nun KAP açıklaması: 
Yönetim Kurulumuzun 13/08/2018 tarihli yönetim kurulu kararına istinaden;

2018 yılı Ağustos ayı içerisinde finansal piyasalarda özellikle döviz kurları cephesinde yaşanmakta olan yüksek dalgalanmalar ve bu kapsamda kur, faiz ve kredi hacmi cephesinde ortaya çıkan gelişmeler dikkate alınarak, Şirketimizin finansal kapasitesinin güçlendirilmesi ve önümüzdeki dönemde doğabilecek yatırım fırsatlarının anında değerlendirilmesi amacıyla, Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 9'uncu maddesindeki şartlara da uyularak, hakim hissedar konumundaki Ahmet Akbalık'tan 20.000.000,-Euro tutarında borç temin edilmesine karar verilmiştir.

Tasarruf sahiplerimizin ve kamuoyunun bilgisine sunarız.