Özak GYO 2017 yılı bağımsız denetim şirketini seçti!

Özak GYO 2017 yılı bağımsız denetim şirketini seçti! Özak GYO 2017 yılı bağımsız denetim şirketini seçti!

Özak GYO'nun olağan genel kurul toplantısında PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. 2017 yılı için bağımsız denetim kuruluşu olarak seçildi.Özak Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı'nın 25 Mayıs'ta gerçekleşen olağan genel kurul toplantısında PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. 2017 yılı için bağımsız denetim kuruluşu olarak seçildi. Açıklamalar

Şirketimizin 25 Mayıs 2017 tarihli olağan genel kurul toplantısında 2017 yılı için seçilen bağımsız denetim kuruluşu, PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. 31 Mayıs 2017 tarihinde tescil, 6 Haziran 2017 tarih, 9341 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde ilan edilmiştir.