Doğuş GYO 2021 yılı bağımsız denetim şirketi seçti!

Doğuş GYO 2021 yılı bağımsız denetim şirketi seçti!

Doğuş GYO, 2021 yılı bağımsız denetleme kuruluşu olarak DRT  Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş'nin ("Deloitte") seçilmesine karar verdi.


Doğuş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı (GYO), Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) 2021 yılı bağımsız denetim şirketi seçimi hakkında açıklama yaptı. 

Doğuş GYO'nun Denetimden Sorumlu Komitesi tarafından düzenlenmiş olan 19 Şubat 2021 tarihli kararda yer alan önerisi dikkate alınarak, 2021 yılı bağımsız denetleme kuruluşu olarak DRT  Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş'nin ("Deloitte") seçilmesine ve Genel Kurul'un onayına sunulmasına oy birliği ile karar verildi.

Doğuş GYO'nun KAP açıklaması:
Yönetim  Kurulu  Üyeleri Sn. Hüsnü Akhan'ın başkanlığında toplanarak, 

Şirketin Denetimden Sorumlu Komitesi tarafından düzenlenmiş olan 19 Şubat 2021 tarihli kararda yer alan önerisi dikkate alınarak, 2021 yılı Bağımsız Denetleme Kuruluşu olarak DRT  Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş'nin ("Deloitte") seçilmesine ve Genel Kurul'un onayına sunulmasına oybirliği ile karar verilmiştir.