Özak GYO 2020 yılı için kar payı dağıtacak mı?  

Özak GYO 2020 yılı için kar payı dağıtacak mı?  Özak GYO'nun net dönem karı 617 milyon 169 bin 617 TL olup, bu tutarın 371 bin 397 TL'lik kısmı kontrol gücü olmayan paylara isabet ettiği için, 617 milyon 541 bin 14 TL tutarındaki ana ortaklığa ait net dönem karı esas alındı. 


Özak Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı (GYO), Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) 2020 yılı karına ilişkin Yönetim Kurulu teklifi hakkında açıklama yaptı.

Özak GYO'nun Sermaye Piyasası Mevzuatına göre hazırlanan konsolide finansal tablolarında ve yasal kayıtlarında 31 Aralık 2020 tarihi itibariyle oluşan sırasıyla 617 milyon 541 bin 14 TL ve 255 milyon 171 bin 538,18 TL net dönem karından, yasal kayıtlara göre hesaplanan 12 milyon 758 bin 576,91 TL Genel Kanuni Yedek Akçe'nin ayrılmasından sonra; Net Dağıtılabilir Dönem Karı SPK mevzuatına göre 604 milyon 782 bin 437,09 TL, Vergi Usul Kanunu'na göre tutulan yasal kayıtlar çerçevesinde ise 242 milyon 412 bin 961,27 TL olarak gerçekleşmişti. Şirketin gerçekleştirdiği projeler ile yeni yatırımlara kaynak ayrılmasının planlanması ve büyüme politikaları doğrultusunda 2020 yılında gerçekleşen dağıtılabilir net dönem karının dağıtılmayarak Olağanüstü Yedekler hesabına aktarılması hususunun Genel Kurul'un onayına sunulmasına karar verildi. 

Nakit Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları

Pay Grup Bilgileri

Ödeme

1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(TL)

1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(%)

Stopaj Oranı(%)

1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(TL)

1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(%)

A Grubu, İşlem Görmüyor, TREOZAK00022

 

0,0000000

0

0

0,0000000

0

B Grubu, OZKGY, TREOZAK00014

 

0,0000000

0

0

0,0000000

0

 

Özak GYO'nun KAP açıklaması:
Şirketimizin Sermaye Piyasası Mevzuatına göre hazırlanan konsolide finansal tablolarında ve yasal kayıtlarında 31.12.2020 tarihi itibariyle oluşan sırasıyla 617.541.014,00 TL ve 255.171.538,18 TL Net Dönem Karı'ndan, yasal kayıtlara göre hesaplanan 12.758.576,91 TL Genel Kanuni Yedek Akçe'nin ayrılmasından sonra; Net Dağıtılabilir Dönem Karı SPK mevzuatına göre 604.782.437,09 TL, Vergi Usul Kanunu'na göre tutulan yasal kayıtlar çerçevesinde ise 242.412.961,27 TL olarak gerçekleşmiştir. Şirketimizin geliştirmekte olduğu projeler ile yeni yatırımlara kaynak ayrılmasının planlanması ve büyüme politikaları doğrultusunda 2020 yılında gerçekleşen dağıtılabilir net dönem karının dağıtılmayarak Olağanüstü Yedekler hesabına aktarılması hususunun Genel Kurul'un onayına sunulmasına karar verilmiştir.

Tasarruf sahiplerimizin ve kamuoyunun bilgisine sunarız.

Kar dağıtım tablosu için tıklayın