Özak GYO Aytur Turizm davası 25 Mayıs'a ertelendi!

Özak GYO Aytur Turizm davası 25 Mayıs'a ertelendi! Özak GYO Aytur Turizm davası 25 Mayıs'a ertelendi!

Özak Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı'nın Aytur Turizm Yatırım İşletme San. ve Tic. A.Ş. davası 25 Mayıs'a ertelendi...Özak Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı'ndan açıklama;


Davacı Aytur Turizm Yatırım İşletme San. ve Tic. A.Ş. tarafından, şirketimiz bağlı ortaklıklarından Aktay Turizm Yatırımları ve İşletmeleri A.Ş. aleyhinde Bakırköy 2. Asliye Ticaret Mahkemesi nezdinde açılmış olan 2012/400 esas sayılı "haklı sebep ile fesih" konulu  dava ile ilgili olarak 09.05.2013 tarihinde yapılan duruşmada;


-Bilirkişi raporlarının beklenilmesine , raporun 10 gün içinde gelmemesi durumunda muhtıra çıkarılmasına, gelmesi durumunda taraflara tebliğine, tebliğ tarihinden itibaren 2 hafta kesin süre verilmesine bu sürede beyanda bulunulmaması durumunda yeniden süre verilmeyeceğinin ihtarına  -Bu nedenle duruşmanın 25/06/2013 günü saat 10.20 'a bırakılmasına karar verilmiştir. 


Dava ile ilgili Özak GYO'nun diğer açıklaması;


Davacı  Aytur Turizm Yatırım İşletme San. ve Tic. A.Ş. tarafından, şirketimizin bağlı ortaklıklarından Aktay Turizm Yatırımları ve İşletmeleri A.Ş. aleyhinde Bakırköy 7. Asliye Ticaret Mahkemesi nezdinde,  Aktay Turizm Yatırımları ve İşletmeleri A.Ş.'nin 25.06.2012 tarihli Olağan Genel Kurul toplantısında alınan kararların iptaline ilişkin olarak açılmış olan 2012/460 Esas Sayılı Dava ile ilgili olarak 09.05.2013 tarihinde yapılan duruşmada;


-Bakırköy 8.ATM'ne yeniden müzekkere yazılarak  2012/4 Esas sayılı dosya bilirkişiden dönmüş ise  incelenip iade edilmek üzere dosyamız arasına celbine 


-Bilirkişi incelemesinin  yapılıp yapılmayacağı konusunun Bakırköy 8.ATM dosyasının incelenmesinden sonra karara bağlanmasına  Bu nedenlerle duruşmanın 02/07/2013 günü saat 11.40'a bırakılmasına karar verilmiştir.