Çukurova Balkon

Özak GYO Yatırımcı İlişkileri Yöneticisi olarak Hilal Yıldız Çelik'i görevlendirdi!

Özak GYO Yatırımcı İlişkileri Yöneticisi olarak Hilal Yıldız Çelik'i görevlendirdi! Özak GYO Yatırımcı İlişkileri Yöneticisi olarak Hilal Yıldız Çelik'i görevlendirdi!

Özak Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş., Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim Tebliği uyarınca "Yatırımcı İlişkileri Bölümü" oluşturulmasına ve Hilal Yıldız Çelik'in "Yatırımcı İlişkileri Yöneticisi" olarak görevlendirilmesine karar verdi...


Kartal'ın hemen teslim en cazip sitesinde! 65 metrekare 299 bin TL!Özak GYO tarafından yapılan açıklama şöyle:


Şirketimizin 24.03.2014 tarihli yönetim kurulu toplantısında;


1- Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) 11.maddesi uyarınca,


* Yatırımcılar ile ortaklık arasında yapılan yazışmalar ile diğer bilgi ve belgelere ilişkin kayıtların sağlıklı, güvenli ve güncel olarak tutulmasını sağlamak, 

* Ortaklık pay sahiplerinin ortaklık ile ilgili yazılı bilgi taleplerini yanıtlamak, 

* Genel kurul toplantısı ile ilgili olarak pay sahiplerinin bilgi ve incelemesine sunulması gereken dokümanları hazırlamak ve genel kurul toplantısının ilgili mevzuata, esas sözleşmeye ve diğer ortaklık içi düzenlemelere uygun olarak yapılmasını sağlayacak tedbirleri almak, 

* Kurumsal yönetim ve kamuyu aydınlatma ile ilgili her türlü husus da dahil olmak üzere sermaye piyasası mevzuatından kaynaklanan yükümlülüklerin yerine getirilmesini gözetmek ve izlemek,


görevlerini yerine getirmek üzere "Yatırımcı İlişkileri Bölümü" oluşturulmasına,


2- Sermaye Piyasası Faaliyetleri İleri Düzey Lisansı ve Kurumsal Yönetim Derecelendirme Uzmanlığı Lisansı'na sahip Hilal Yıldız Çelik'in "Yatırımcı İlişkileri Yöneticisi" olarak görevlendirilmesine, 


karar verilmiştir.Bağlantı Kurulacak Şirket Yetkilileri ve Lisanslı Personel Bilgileri


ZEYNEP YEŞİM ÇELİK--Mali İşler Müdürü--(212) 486 36 50--yesim.celik@ozakgyo.com  


HİLAL YILDIZ ÇELİK--Yatırımcı İlişkileri Yöneticisi--(212) 486 36 50--hilal.celik@ozakgyo.com