09 / 08 / 2022

Özderici GYO Nuvo Dragos'taki 434 adet bağımsız bölümün kira geliri yüzde 95 sınırını aştı!

Özderici GYO Nuvo Dragos'taki 434 adet bağımsız bölümün kira geliri yüzde 95 sınırını aştı!

Özderici GYO Nuvo Dragos projesindeki 434 adet bağımsız bölümün yıllık toplam kira gelirinin yüzde 95 sınırının üstünde kaldığı görüldü. Özderici Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı (GYO), Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) Gayrimenkul Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliği'nin 37'inci maddesi kapsamında açıklama yaptı. 

Özderici GYO Nuvo Dragos projesindeki 434 adet bağımsız bölümün yıllık toplam kira gelirinin yüzde 95 sınırının üstünde kaldığı görüldü. 

Özderici GYO'nun KAP açıklaması:
III-48.1 sayılı Gayrimenkul Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliği'nin 37'inci maddesinde 09.10.2020 tarihinde yapılan değişiklikler kapsamında özel durum açıklamasıdır.

Şirketimiz portföyünde yer alan gayrimenkullerin kiralama işlemlerinde, Tebliğ değişikliğinin yürürlüğe girmesinden önce 2015 yılından itibaren farklı tarihlerde ilişkili taraf olmayan gerçek ve tüzel kişilere kiralanan ve kira artışlarına getirilen sınırlamalar sebebiyle fiilî kira bedeli güncel kira ekspertiz değerlerinin altında kalan bazı kiralamalarda münferit şekilde kira ekspertiz değerinin % 95'inin altında kalan örnekler bulunmakla birlikte, 31.12.2021 tarihi itibariyle Şirketimizin portföyünde bulunan Nuvo Dragos projesindeki 434 adet bağımsız bölümün yıllık toplam kira gelirinin Gayrimenkul Değerleme raporunda belirtilen değerler ile karşılaştırılmasında Tebliğ'de belirlenen %95 sınırının üstünde kaldığı görülmektedir.

Şirketimiz portföyünde yer alan gayrimenkullerin Tebliğ'in yürürlüğe girdiği tarihten itibaren yapılan satış işlemlerinde; Tebliğ'de belirtilen ekspertiz değerinin % 95'inin altında bir satış bulunmamakta ve aynı dönemde Şirketimiz portföyüne bir gayrimenkul alım işlemi bulunmamaktadır.

     
Tasarruf sahipleri ve kamuoyunun bilgisine sunulur.