05 / 07 / 2022

Özderici GYO'dan gayrimenkul alım ve satım açıklaması!

Özderici GYO'dan gayrimenkul alım ve satım açıklaması!

Özderici GYO'nun Tebliğ'de belirtilen ekspertiz değerinin yüzde 95'inin altında bir satış bulunmamakta ve aynı dönemde şirket portföyüne bir gayrimenkul alım işlemi bulunmamaktaÖzderici Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı (GYO), Kamuyu Aydınlatm Platformu'nda (KAP), Gayrimenkul Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliği'nin 37'inci maddesinde 09.10.2020 tarihinde yapılan değişiklikler kapsamında özel durum açıklaması yayınladı. 

Özderici GYO tarafından şirket portföyünde yer alan gayrimenkullerin kiralama işlemlerinde, Tebliğ değişikliğinin yürürlüğe girmesinden önce 2015 yılından itibaren farklı tarihlerde ilişkili taraf olmayan gerçek ve tüzel kişilere kiralanan ve kira artışlarına getirilen sınırlamalar sebebiyle fiilî kira bedeli güncel kira ekspertiz değerlerinin altında kalan bazı uzun süreli kiralamalarda münferit şekilde kira ekspertiz değerinin yüzde 95'inin altında kalan örnekler bulunmakla birlikte, 31 Aralık 2020 tarihi itibariyle Nuvo Dragos projesindeki 429 adet konutun aylık toplam kira gelirlerinin yıllık ortalamasının ekspertiz raporunda belirtilen değerler ile karşılaştırılmasında Tebliğ'de belirlenen yüzde 95 sınırının üstünde kaldı. 

Şirket portföyünde yer alan gayrimenkullerin Tebliğ'in yürürlüğe girdiği tarihten itibaren yapılan satış işlemlerinde; Tebliğ'de belirtilen ekspertiz değerinin yüzde 95'inin altında bir satış bulunmamakta ve aynı dönemde şirket portföyüne bir gayrimenkul alım işlemi bulunmamaktadır. 

Özderici GYO'nun KAP açıklaması:
III-48.1 sayılı Gayrimenkul Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliği'nin 37'inci maddesinde 09.10.2020 tarihinde yapılan değişiklikler kapsamında özel durum açıklamasıdır.

Şirketimiz portföyünde yer alan gayrimenkullerin kiralama işlemlerinde, Tebliğ değişikliğinin yürürlüğe girmesinden önce 2015 yılından itibaren farklı tarihlerde ilişkili taraf olmayan gerçek ve tüzel kişilere kiralanan ve kira artışlarına getirilen sınırlamalar sebebiyle fiilî kira bedeli güncel kira ekspertiz değerlerinin altında kalan bazı uzun süreli kiralamalarda münferit şekilde kira ekspertiz değerinin % 95'inin altında kalan örnekler bulunmakla birlikte, 31.12.2020 tarihi itibariyle Şirketimizin portföyünde bulunan Nuvo Dragos projesindeki 429 adet konutun aylık toplam kira gelirlerinin yıllık ortalamasının ekspertiz raporunda belirtilen değerler ile karşılaştırılmasında Tebliğ'de belirlenen %95 sınırının üstünde kaldığı görülmektedir.

Şirketimiz portföyünde yer alan gayrimenkullerin Tebliğ'in yürürlüğe girdiği tarihten itibaren yapılan satış işlemlerinde; Tebliğ'de belirtilen ekspertiz değerinin % 95'inin altında bir satış bulunmamakta ve aynı dönemde Şirketimiz portföyüne bir gayrimenkul alım işlemi bulunmamaktadır.

      

Tasarruf sahipleri ve kamuoyunun bilgisine sunulur.