Çukurova Balkon

Özmodel Çevre Danışmanlık Mühendislik Enerji Temizlik İnşaat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi kuruldu!

Özmodel Çevre Danışmanlık Mühendislik Enerji Temizlik İnşaat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi kuruldu! Özmodel Çevre Danışmanlık Mühendislik Enerji Temizlik İnşaat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi kuruldu!

Özmodel Çevre Danışmanlık Mühendislik Enerji Temizlik İnşaat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi, Hamza Özbalta, İlhan Çelik tarafından 20 bin TL'lik sermaye ile 9 Eylül'de kuruldu.


Kartal'ın hemen teslim en cazip sitesinde! 65 metrekare 299 bin TL!


Özmodel Çevre Danışmanlık Mühendislik Enerji Temizlik İnşaat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi, Hamza Özbalta, İlhan Çelik tarafından 20 bin TL'lik sermaye ile 9 Eylül'de kuruldu. 


Özmodel Çevre Danışmanlık Mühendislik Enerji Temizlik İnşaat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi iş konusu; TEMİZLİK HİZMETLERİ 1- Yurt içinde ve yurt dışındaki tüm özel ve resmi kuruluşların, belediyelerin, toplu konut ve sitelerin, sanayi ve tarım fabrikalarının, plaza ve iş merkezlerinin iç mekan ve dış çevre temizliği ile cadde, sokak temizliği ve çöp toplama hizmetlerini yapmak, çöp imha ve arıtma-ayıklama tesisleri kurmak. 2- Her türlü temizlik madde ve malzemeleri ile temizlik makinelerini almak, satmak. 3- Her türlü ev, işhanı, bina, iş merkezi, otel, toplu konut, resmi ve özel hastanelerin, her türlü açık alanların, haşere, sürüngen ve kemirgen kontrolünü ve ilaçlamasını yapmak. Haşere ilaçlamasında kullanılan ilaçların, makine ve ekipmanların alımı, satımı, ithalatı ve ihracatını yapmak İNŞAAT 1- Her türlü inşaat taahhüt işleri; konut, işyeri, ticarethane inşaatlarını yapmak, satmak, kendi hesabına arazi ve arsalar almak bunlar üzerinde veya başkalarına ait arsa ve araziler üzerinde kat karşılığı binalar yapmak. 2- Yurt içinde ve yurt dışında her türlü resmi ve özel sektöre ait inşaat taahhüt ve montaj işleri yapmak ve müstakil konut, iş hanları, fabrikalar, yollar, baraj ve göletler, park ve bahçe düzenlemeleri ve turistik tesisler, tatil köyleri inşa etmek ve kiraya vermek. 3- Türkiye sınırları içinde veya yabancı ülkelerde, resmi ve özel kurum ve kuruluşları tarafından kapalı zarf, açık arttırma, eksiltme, teklif alma ve pazarlık usulü ile ihaleye çıkarılacak her türlü küçük ve büyük yapıların her türlü inşaat işlerini anahtar teslimi taahhüt etmek. 4- Türkiye Cumhuriyeti devleti bakanlıklarının ve bakanlığa bağlı resmi kuruluşların, kamu iktisadi teşebbüsleri, iktisadi devlet teşekkülleri, kamu iktisadi kuruluşları, kamu bütçeli daireler, mahalli idareler, belediyeler, yapı kooperatifleri, özel sektör kuruluşları tarafından yurt içinde ve yurt dışında ihaleye çıkarılan inşaat, elektrik, tesisat, yol, su, kanalizasyon, doğalgaz, altyapı, üstyapı, dekorasyon, restorasyon işlerinin yeniden veya onarımı ihalelerine katılmak, teklif vermek, ihale şirkette kalırsa ihale sözleşmesi gereği işi yapmak ve teslim etmek. 5- Prefabrike inşaat ve meskenler yapmak, yaptırmak ve bunları satmak, kiraya vermek. 6- Her türlü havuz inşaatı ve arıtma işlemleri yapmak. 7- Her türlü dekorasyon işleri, tamirat ve boya işleri yapmak. 8- Her türlü mimarlık hizmetleri vermek, şehir ve imar planları hazırlamak, uygulamalarını yapmak. 9- Her türlü mühendislik hizmetleri vermek, proje ve uygulamalarını yapmak. 10- Dekorasyonla ilgili spor salonlarının saha çizimi, boya, parke ve cam cila, duvar kağıdı, halıfleks, asma tavan-kartonpiyer, fayans-kalebodur, su ve elektrik tesisatı,çatı tadilat işleri yapmak. 11- Her türlü bina, büro, tesis ve yapılar ile peyzaj mimarisi ve çevredüzenlemesi alanında mimarlık, mühendislik, teknik müşavirlik hizmetleri olarak plan, proje, teknik hesaplar, danışmanlık, etüd, araştırma, tasarım, fizibiliteler yapmak, bununla ilgili hizmet grupları oluşturmak ve işletmek. 12- Durum (halihazır), kadastro, yeraltı maden ocakları, deniz dibi, Tünel ve baraj, yol, su, kanalizasyon, boru hattı gibi şerit haritalarının yapımı. Parselasyon planlarının yapımı. 13- İslah-imar planlarının yapımı ve uygulama işlemlerinin yapımı. 14- Konusuyla ilgili her türlü dengeleme, hesaplama,yazım ve çizim işlerinin yapımı. Mimarlık - Mühendislik 1- Her konuda çevre kirliliğine neden olan kaynakları kontrol altına almak ve bu kaynakları kontrol altına alırken kullanılacak teknolojinin secimi, uygulamaları, bunlara dair ölçümlerin yapılması, malzeme ekipmanlarının alımı satımı ve tüm çevre konularında hizmet vermek ve hizmet almak. 2- Konusu ile ilgili olarak her türlü şirket , fabrika, ticarethane, ve tesisler kurmak e bunların işletmeciliğini yapmak.yerli yabancı gerçek ve tüzel kişilerle iş birliği yapmak, ortaklık kurmak, ülke sınırları dahilinde mühendisliğini yapmak. 3- Çevreci etki değerlendirmesi ve sosyal etki değerlendirmesi çalışmalarının planlanması, Koordinasyonu, ÇED, ön ÇED, Proje tanıtım dosyası raporlarının hazırlanması, uygulanması ve bu konularda hizmet almak ve hizmet vermek. 4- Her türlü çevresel ortamdan numune almak ve bu ortamların ölçümlerini yapmak, raporlamak ve bu konular ile ilgili mühendislik hizmeti vermek ve almak. Ölçümler ile ilgili malzeme ve ekipmanı imal ettirmek hazır olarak toptan ve perakende alım ve satımı yapmak. 5- Çevre, enerji, (GES, RES, HES vb) elektrik ve elektronik, Yapı ,inşaat ,peyzaj , imar ve harita projeleri, çevre düzen planı, ölçüm ve analiz hizmetleri, mimari projelerin tasarlanması, Dekorasyon hizmetlerinin alınması ve verilmesi , bu konularla ilgili malzeme ,makine-ekipman ve elektronik cihaz alım  satım. 6- Danışmanlık , denetim ,eğitim, mühendislik, müşavirlik hizmetleri, iş sağlığı ve güvenliği konularında hizmet vermek ve almak. 7- Çevre ilgili her konuda hizmet vermek ve hizmet almak. 8- Her türlü özel, kamu kurum ve kuruluşlarına mühendislik konularıyla ilgili egitim hizmeti vermek, sertifika düzenlemek ve bu konularda hizmet almak. 9- Konusu ile ilgili iş sağlığı ve güvenliği ve mevzuatı kapsamında her türlü eğitim, danışmanlık, ölçüm, analiz ve labaratuar hizmetlerinin. 


Özmodel Çevre Danışmanlık Mühendislik Enerji Temizlik İnşaat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi adres: Pendik, Şeyhli Mahallesi, Nazar Sokak, No:5/B.