11 / 08 / 2022

Pag Gayrimenkul Değerlendirme Danışmanlık Ve Otomotiv Sanayi Ticaret Limited Şirketi kuruldu!


Pag Gayrimenkul Değerlendirme Danışmanlık Ve Otomotiv Sanayi Ticaret Limited Şirketi Kartal’da  50 bin TL sermaye bedeli ile  Gülsevin Hoşfikir ve Penbe Bolat tarafından kuruldu.Pag Gayrimenkul Değerlendirme Danışmanlık Ve Otomotiv Sanayi Ticaret Limited Şirketi Kartal’da  50 bin TL sermaye bedeli ile  Gülsevin Hoşfikir ve Penbe Bolat tarafından kuruldu.

Pag Gayrimenkul Değerlendirme Danışmanlık Ve Otomotiv Sanayi Ticaret Limited Şirketi konusu:
Şirketin amaç ve konusu başlıca şunlardır 1-)Şirket her türlü gayrimenkul gayrimenkulü ilişkin konutlar, siteler, plazalar, marketler, depolar, soğuk hava depoları, villa tatil köyleri, devre mülk apart otel, motel, kamping gibi turistik tesisler organize sanayi bölgeleri, spor kompleksleri, işyerleri, arsa, arazi gibi gayrimenkulleri satın almak, satmak, kiraya vermek, bahçe, tarla, ve arsalar üzerinde parselasyon ve imar durumlarını çıkarmak, gerektiğinde projelendirmek, gayrimenkuller üzerine irtifak, intifa, sükna, kat mülkiyeti, kat irtifakı, şufa hakları ve vefa hakları, gayrimenkul mülkiyeti tesis etmek. 2- Yürürlükteki mevzuat hükümleri çerçevesinde her türlü resmi ve özel gerçek ve tüzel kuruluşlara ait gayrimenkullerin, gayrimenkul projelerinin ve gayrimenkule dayalı hak ve faydaların belli bir tarihteki muhtemel değerinin bağımsız ve tarafsız olarak, bu değeri etkileyen gayrimenkulün niteliği, piyasa ve çevre koşullarını analiz ederek uluslararası alanda kabul görmüş değerleme raporları hazırlamak ve gayrimenkullerle ilgili proje analizi yapmak, fizibilite çalışması yapmak, bölge ve konum araştırması yapmak iyi ve en yüksek kullanım değer analizi tespitinde bulunmak, yatırım stratejileri belirlemek ve geliştirmek yatırım performans değerlemelerinde bulunmak, Pazar analizleri ve Pazar araştırması yapmak gayrimenkul geliştirme çalışmalarında bulunmak, proje yönetim hizmetleri sunmak, gayrimenkul ve gayrimenkule dayalı hakların hukuki durumları ilgili analiz ve raporlama hizmetlerinde bulunmak ve gayrimenkule dayalı projelerin yürütülmesinde bilimsel danışmanlıklarda bulunmak 3-)Yurt içi ve yurt dışında özel sektör ve kamu işletmeleri ve kamu kuruluşları ile bunların yönetimlerine çalışanlarına, gerçek ve tüzel kişilere, faaliyetlerinde etkinlik ve verimliliği gözeterek kurum performansını arttırıcı organizasyonlu gelişim, değişim yönetimi, yöneticilik ve lider becerilerini geliştirme, müşteri odaklı yüksek performanslı kurum kültürü yaratma, satış etkinliği sağlama alanlarında danışmanlık, araştırma, geliştirme hizmetleri ile bunların eğitim hizmetlerini yapma, yaptırmak, sağlamak bu konularla ilgili olarak üst düzey yönetici toplantıları, konferans ve zirveler, organize etmek, ettirmek. Yürürlükteki ilgili mevzuatlara riayet etmek kaydıyla menkul kıymet danışmanlığı ve diğer yatırım bankacılığı kapsamındaki faaliyetler hariç olmak üzere yönetim danışmanlığı hizmetleri vermektir. 4-) Her türlü motorlu aracın alım ve satımını ithal ve ihracatına yapmak 5-) Şirket otomotiv sanayi ile ilgili olarak Otomobil, Otobüs, Minibüs, Midibüs, Kamyon, Kamyonet, Traktör, Taksi, Motosiklet, Treyler ve benzeri motorlu, motorsuz Kara, Hava, Deniz taşıtlarının, İnşaat işlerinde kullanılan Motorlu, Motorsuz İş ve ağır iş araçlarının ve sanayi makinalarının alım satımını ithal ve ihracını yapar. 6-) Şirket, Motorlu Kara ulaşım araçlarının iç ve dış lastiklerinin, jantlarının, akülerinin ve her türlü mekanik, elektrikli ve elektronik motor ve bütünleyici aksamlarının ve otomotiv sektörü ile ilgili her türlü yedek parçanın alım ve satımını ithal ve ihracını yapar 7-) Oto galerileri açmak, işletmek veya işlettirmek gerek yurt içinde gerekse yurt dışında imalatçı firmalar ile bayilik, acentelik ve distribütörlük anlaşmaları yapmak. ŞİRKET BU AMAÇLARINI GERÇEKLEŞTİREBİLMEK İÇİN AŞAĞIDAKİ KONULARDA FAALİYETTE BULUNUR. A-Konusu ile ilgili olarak özel ve resmi kurum ve kuruluş ihalelerine katılabilir ve taahhütlerde bulunabilir. B- Konusu ile ilgili olarak yurt içinde ve yurt dışında mümessillikler verebilir veya alabilir. C- Konusu ile ilgili olarak yurt içinde ve yurt dışında fuarlara iştirak edebilir sergi, konferans vb. toplantılar tertipleyebilir. D- Konusu ile ilgili olarak distribütörlük, acentelik ve bayilik ihdas edebilir. E- Taşınır ve taşınamaz satın alabilir, inşa edebilir, kiraya verebilir, ipotek tahsisi edebilir ve fesih edebilir, menkul rehni alabilir ve verebilir, satış vaadi, rehin ve ipotekte dahil olmak üzere menkul ve gayrimenkulle ilgili olarak her çeşit ayni ve şahsi haklar ihdas edebilir, başkaları lehine bu hakları tesis edebilir, tapu kütüğüne ve ilgili sicillere şerh ve tescil ettirebilir, üçüncü kişiler için rehin, ticari işletme rehin ve ipotekte dahil olmak üzere bu nevi ket adına hakları tesis ve tescil ettirebilir, üçüncü kişilerden ipotek alabilir üçüncü kişilere ipotek devredebilir, şirket lehine tesis edilen ipotek ve rehinleri fes edebilir, sahip bulunduğu menkul ve gayrimenkulleri ipotek, rehin ve ticari işletme rehinde dahil olmak üzere kendisi veya üçüncü kişiler adına her nam ve hukuki işlemi gerçekleştirebilir. İthal ve ihracat yapabilir. F- Lisans, imtiyaz, marka patent, now-how, teknik bilgi, sair fikri ve sınai mülkiyet haklarını iktisap edebilir, tescil ettirebilir, satın alabilir, kullanabilir, kiralayabilir, devredebilir, lisans verebilir ve bunlara ilişkin sözleşmeler akdedebilir. G- Mevcut veya ileride kurulacak yerli veya yabancı, gerçek veya tüzel kişilerle iş birliği yapabilir, bunlarla yeni şirket kurabilir veya teşebbüslere girişebilir, yerli ve yabancı şirket ve işletmeleri tamamen veya kısmen devralabilir, bu şirket veya işletmelerin sermayesine iştirak edebilir, şirketlere kurucu olarak ...ve anasözleşmesinde yazılı olan diğer işler.