Paket Mutfak Gayrimenkul İşletmeciliği ve Hizmetleri Anonim Şirketi kuruldu!


Paket Mutfak Gayrimenkul İşletmeciliği ve Hizmetleri Anonim Şirketi bugün Beşiktaş'ta 50 bin TL sermaye bedeli ile Tali Şalhon tarafından kuruldu. Paket Mutfak Gayrimenkul İşletmeciliği ve Hizmetleri Anonim Şirketi bugün Beşiktaş'ta 50 bin TL sermaye bedeli ile Tali Şalhon tarafından kuruldu. 

Paket Mutfak Gayrimenkul İşletmeciliği ve Hizmetleri Anonim Şirketi konusu:

Şirketin amaç ve konusu başlıca konuları şunlardır; a. Her nevi kuruluşlara ofis ve mutfak alanları tahsis etme, hazır ofis ve mutfakların kullanıma sunulması , resepsiyon, sekretarya ve kurye hizmetleri verilmesi, b. İşletme bilişim sistemleri (işletme enformatiği) hizmetlerinin verilmesi, c. Her nevi maddeden mamul hediyelik eşya, turistik eşya ve züccaciye mamullerinin alımı satımı, ihracı ve ithalatını yapmak. d. Çalışma konusu ile ilgili kafe ve restoran işletilmesi, her nevi hazır yiyecek, içecek satılması amacıyla kurulmuştur. Şirket bu amaçlarını gerçekleştirebilmek için aşağıdaki konularda faaliyette bulunabilir: 1. Şirket amacını gerçekleştirmek için her türlü gayrimenkul alabilir, satabilir, işletebilir, kiralar, kiraya verebilir, bunlar üzerinde ayni ve şahsi hakları tesis edebilir, ipotek alabilir, ipotek verebilir ve ipotekleri fek edebilir. Gayrimenkulleri üzerinde irtifak, intifa, sükna, gayrimenkul mükellefiyeti, bedelli veya bedelsiz yola terk, kamuya terk, ifraz, tevhit yapabilir, kat irtifakı ve kat mülkiyeti tesis edebilir. Tapu dairelerinde gayrimenkullerle ilgili her türlü cins tashihi, ifraz, tevhid, taksim, parselasyon ile ilgili her nevi muamele ve tasarrufları gerçekleştirebilir. Şirket sahibi bulunduğu veya diğer kişi ve kuruluşlara ait menkul ve gayrimenkulleri ipotek verebilir, teminat olarak gösterebilir ve alacaklarına karşılıkta menkul ve gayrimenkulleri ipotek alabilir ve ipotekleri fek edebilir. 2. Şirket çalışma konusu ile ilgili olarak, her türlü bilişim sistemleri desteği hizmetleri satın alabilir, kiralayabilir, kiraya verebilir, satabilir. 3. Çalışma konusu ile ilgili olarak, kafe ve restoran açabilir, kiralayabilir, dışarıdan bu hizmetleri sağlayabilir veya kendi işletebilir. Çalışma konusu ile ilgili hizmetleri sunabilmek için elemanlar çalıştırabilir veya bu hizmetleri dışarıdan satın alabilir. 4. Çalışma konusu ile ilgili hizmetleri sunabilmek için mutfak ve ofis ekipmanları satın alabilir, satabilir. Kurulacak olan Mutfak ve ofis için tadilat ve inşaat işleri yapabilir. 5. Çalışma konusu ile ilgili olarak ithalat, ihracat, dahili ticaret yapabilir. 6. Çalışma konusu ile ilgili yerli ve yabancı firmalardan acentelik, mümessilik ve bayilikler dehruhte edebilir, aynı maksatla acente, mümessilik ve bayilikler tesis edebilir. 7. Çalışma konusu ile ilgili sahalarda yurt içinde ve yurt dışında her türlü ticari ve sınai imtiyazlar, telif ve patent hakları, alameti fariklar ve sair maddi ve fikri haklar konusunda anlaşmalar yapabilir, bunları satın alabilir, satabilir, devredebilir. 8. Çalışma konusu ile ilgili taahhütlerde bulunabilir. 9. Şirketin işleri için iç ve dış piyasalardan uzun, orta, kısa vadeli istikrazlar akdetmek ve benzeri krediler temin etmek, açık krediler sağlamak. Yukarıda gösterilen konulardan başka ileride şirket için faydalı ve lüzumlu görülecek başka işlere girişilmek istendiği takdirde, Yönetim Kurulu` nun teklifi üzerine genel kurulun bu yolda karar almasından sonra şirket bu işleri de yapabilecektir.

Adres:Kültür Mah.Nisbetiye Cad. Akmerkez Çarşı Apt.No.54/10 BEŞİKTAŞ