28 / 05 / 2022

Panora GYO 2019 yılı kurum geçici vergi beyanı!

Panora GYO 2019 yılı kurum geçici vergi beyanı!

Panora Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı, 2019 yılı kurum geçici vergi beyanını KAP'ta yayınladı...Panora GYO 2019 yılı kurum geçici vergi beyanını Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yayınladı...

Panora Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı'nın (GYO) 1 Ocak 2019 - 31 Aralık 2019 dönemine ait Ayrıntılı Gelir Tablosu, Kurum Geçici Vergi  Beyannamesi Seğmenler Vergi Dairesi'ne verildi. 

Panora GYO KAP açıklaması:
Şirketimizin,  01/01/2019 - 31/12/2019 dönemine ait Ayrıntılı Gelir Tablosu, Kurum  Geçici Vergi  Beyannamesi ekinde bağlı bulunduğumuz Seğmenler Vergi Dairesi'ne verilmiştir. İş bu tablo Sermaye Piyasası  Mevzuatına göre düzenlenmemiştir.