25 / 05 / 2022

Panora GYO 2020 yılı kar payı dağıtım önerisi!

Panora GYO 2020 yılı kar payı dağıtım önerisi!

Panora GYO'nun kar payı dağıtımı taksit sayısı ve tarihleri temsilen girilmiş olup tarih taksit sayısı ve tarihleri temsilen girilmiş olup tarih taksit sayısı ve tarihi değişiklik arz edilecek. Panora Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı (GYO), Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) 2020 yılı kar payı dağıtım önerisi hakkında açıklama yaptı. 

Panora GYO Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda teklif edilecek kar dağıtım tablosu yayınlandı. Kar payı dağıtımı taksit sayısı ve tarihleri temsilen girilmiş olup tarih taksit sayısı ve tarihleri temsilen girilmiş olup tarih taksit sayısı ve tarihi değişiklik arz edilecek. 

Nakit Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları

Pay Grup Bilgileri

Ödeme

1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(TL)

1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(%)

Stopaj Oranı(%)

1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(TL)

1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(%)

PAGYO, TREPGYO00013

1. Taksit

0,0425000

4,25

0

0,0425000

4,25

PAGYO, TREPGYO00013

2. Taksit

0,0425000

4,25

0

0,0425000

4,25

PAGYO, TREPGYO00013

3. Taksit

0,0425000

4,25

0

0,0425000

4,25

PAGYO, TREPGYO00013

4. Taksit

0,0425000

4,25

0

0,0425000

4,25

PAGYO, TREPGYO00013

5. Taksit

0,0425000

4,25

0

0,0425000

4,25

PAGYO, TREPGYO00013

6. Taksit

0,0425000

4,25

0

0,0425000

4,25

PAGYO, TREPGYO00013

TOPLAM

0,2550000

25,5

0

0,2550000

25,5

Panora GYO'nun KAP açıklaması:
2020 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısında teklif edilecek Kar Dağıtım Tablosu ektedir.

ÖNEMLİ : KAR PAYI DAĞITMI TAKSİT SAYISI VE TARİHLERİ TEMSİLEN GİRİLMİŞ OLUP TARİH TAKSİT SAYISI VE TARİHİ DEĞİŞİKLİK ARZEDECEKTİR. İlgili hususlar Genel Kurul kararı sonrası belirginleştikçe güncellenecektir.

Dosya için tıklayın