Panora GYO 2020 yılı faaliyet raporu!

Panora GYO 2020 yılı faaliyet raporu!

Panora GYO, 1 Ocak 2020 – 31 Aralık 2020 tarihlerini kapsayan faaliyet dönemi için hazırlanan finansal raporunu, faaliyet raporunu ve sorumluluk beyanını yayınladı. 


Panora Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı (GYO), Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) finansal raporu, faaliyet raporu ve sorumluluk beyanı hakkında açıklama yaptı. 

Panora GYO'nun 1 Ocak 2020 – 31 Aralık 2020 tarihlerini kapsayan faaliyet dönemi için hazırlanan finansal raporu, faaliyet raporu ve sorumluluk beyanı yayınlandı. 

Panora GYO'nun KAP açıklaması:
Şirketimizin 01.01.2020 – 31.12.2020 tarihlerini kapsayan faaliyet dönemi için hazırlanan Finansal Raporları ve Faaliyet Raporu'na ilişkin olarak;
a) Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: XI N29 Sayılı Tebliğ esasları çerçevesinde, Grubumuzun 01.01.2020-31.12.2020 faaliyet dönemine ait solo ve konsolide olarak hazırlanan finansal tablolarının ve Yönetim Kurulu faaliyet raporunun tarafımızca incelendiğini,
b) Grubumuzun görev ve sorumluluk alanında sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde solo ve konsolide finansal tabloların ve faaliyet raporunun önemli konularda gerçeğe aykırı bir açıklama veya açıklamanın yapıldığı tarih itibariyle yanıltıcı olması sonucunu doğurabilecek herhangi bir eksiklik içermediğini, 
c) Grubumuzun, görev ve sorumluluk alanında sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde solo ve konsolide finansal tabloları Grubun aktifleri, pasifleri, finansal durumunu,  kar ve zararı ile ilgili gerçeği dürüst bir biçimde yansıttığını ve faaliyet raporunun işin gelişimi ve performansını, Grubun finansal durumunu, karşı karşıya olduğu önemli riskler ve belirsizliklerle birlikte dürüstçe yansıttığını beyan ederiz.

Saygılarımızla, 
     
PANORA GYO A.Ş.

Faaliyet raporu için tıklayın

Finansal rapor için tıklayın