Pasifik GYO çıkarılmış sermayesini 267.5 milyon TL'ye yükseltti!

Pasifik GYO çıkarılmış sermayesini 267.5 milyon TL'ye yükseltti!


Pasifik GYO, 1 milyar TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde çıkarılmış sermayesi 200 milyon TL'den 267 milyon 500 bin TL'ye yükseltti.


Pasifik Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı (GYO), Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) Esas Sözleşme'nin 8.maddesi olan "Sermaye ve Paylar" başlıklı maddenin tadili hakkında açıklama yaptı. 

Pasifik GYO, 1 milyar TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde çıkarılmış sermayesi 200 milyon TL'den 267 milyon 500 bin TL'ye yükseltti.

Arttırılan 67 milyon 500 bin TL tutarındaki sermayeyi temsil eden beheri 1 TL nominal değerli 67 milyon 500 bin adet B grubu payın halka arzına ilişkin izahnamede belirtilen koşullar çerçevesinde bedelleri, nakden ve tamamen ödenmiş olması sebebiyle şirketin çıkarılmış sermayesi 267.500.000 TL olup, esas sözleşme değişikliği, SPK'nın 28.12.2021 tarihli E-12233903-340.05.05-15105 sayılı kararı ile onaylandı ve tescil işlemlerine ilişkin Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi ekte yer aldı.

Pasifik GYO'nun KAP açıklaması:
Şirketimizin Yönetim Kurulu'nun 20.12.2021 tarih 2021/30 sayılı kararı ile 1.000.000.000 TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde çıkarılmış sermayesi 200.000.000 TL'den 267.500.000 TL'ye yükseltilmiş olup, arttırılan 67.500.000 TL tutarındaki sermayeyi temsil eden beheri 1 TL nominal değerli 67.500.000 adet B grubu payın halka arzına ilişkin izahnamede belirtilen koşullar çerçevesinde bedelleri, nakden ve tamamen ödenmiş olması sebebiyle şirketin çıkarılmış sermayesi 267.500.000 TL olup, esas sözleşme değişikliği, Sermaye Piyasası Kurulunun 28.12.2021 tarihli E-12233903-340.05.05-15105 sayılı kararı ile onay alınmış olup, tescil işlemlerine ilişkin Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi ekte yer almaktadır.

Kamuoyuna saygı ile duyrulur.

Dosya için tıklayın