Paylı mülkiyet nasıl kurulur?

Paylı mülkiyet nasıl kurulur?


Topluluk mülkiyetinde kapsamında bulunan paylı mülkiyet nedir? Paylı mülkiyet nasıl kurulur? Paylı mülkiyetin kurulumu kanunlarda nasıl yer alıyor? sorularının cevaplarını merak ediyorsanız haberimizi inceleyebilirsiniz..


Paylı mülkiyet nedir?Türk Medeni Kanunu kapsamında da yer alan  paylı mülkiyet, topluluk mülkiyetinin bir alt türü olarak karşımıza çıkıyor. Paylı mülkiyet; birden çok kimse, maddi olarak bölünmüş olmayan bir şeyin tamamına belli paylarla malik oluyor. Söz konusu pay sahipleri mal üzerindeki paylarını devredilebilir, rehnedilebilir ve alacaklılar tarafından haczettirilebiliyor.Paylı mülkiyet nasıl kurulur?


Yasada belirtilmemiş ve sayılmamış olmakla birlikte paylı mülkiyet; hukuksal bir işleme dayalı olarak veya bir makamın kararı ile kurulabileceği gibi doğrudan doğruya yasadan da doğabiliyor.


Örneğin; bir kimse tek başına malik olduğu mal üzerinde diğer kişilere kendi payını devrederse veya birden çok kişi bir malı ortaklaşa satın alıp temellük ederlerse ya da kendilerine bağışta bulunurlarsa paylı mülkiyet hukuksal bir işleme dayalı olarak kurulmuş oluyor.Ancak buna karşın gerek Medeni Kanun'da gerekse toplumsal gereksinimlere bağlı olarak yürürlüğe konulan bazı özel yasalarda yer alan hükümlerle paylı mülkiyetin kurulması halinde ortada yasadan doğan bir paylı mülkiyet olgusu var demektir. Medeni Kanun'un 647. maddesi gereğince duvar, çit, parmaklık gibi iki taşınmazı birbirinden ayıran nesnelerin her iki komşunun ortak malı sayılması ve yine Medeni Kanun'un 700. maddesi gereğince iki malın birbirleri ile karışıp birleşmesi buna örnek gösterilebilir.


Yetkili makam tarafından paylı mülkiyetin kurulabilmesi ise cebri ihaleye birden çok kişinin ortaklaşa katılması sonucu oluşur. Bir diğer durum ise İmar Yasası'nın 37. maddesi uyarınca yerel yönetimler tarafından bireylere bu yönde alınan bir idari kararla dağıtılan taşınmazlar üzerinde söz konusudur.Hukuki bakımdan mülkiyet!

Mülkiyet hakkının türleri!

Mülkiyet çeşitleri nelerdir?Tuğçe ERSOY/Emlakkulisi.com