08 / 08 / 2022

Pb Gayrimenkul Geliştirme Sanayi Ticaret Anonim Şirketi kuruldu!


Pb Gayrimenkul Geliştirme Sanayi Ticaret Anonim Şirketi Tolga Han tarafından 50 bin TL sermaye ile bugün kuruldu.
Pb Gayrimenkul Geliştirme Sanayi Ticaret Anonim Şirketi 50 bin TL sermaye ile bugün Tolga Han tarafından kuruldu. 


Pb Gayrimenkul Geliştirme Sanayi Ticaret Anonim Şirketi iş konusu; a-Şirket Yurt içinde ve yurt dışında proje, inşaat ve taahhütişleri, konut, toplu konut, afet konutları ,büro, atölye, fabrika, idare binaları, depo, satış mağazaları, iş hanı, çarşı, pasaj, otel , motel , tatil köyleri, bilumum turistlik tesislerin inşaatı, yüzme havuzlan, kanal inşaatı, sağlık evleri, hastaneler , her nevi okul binaları, çit inşaatları, park ve bahçe düzenlemeleri, kara , deniz ve havalimanı inşaatı ve hafriyatrestorasyon işlerini yapmak, baraj, köprü, kanalizasyon , sulama gibi bayındırlık tesisleri ile ilgili her türlü inşaattaahhüt işlerini yapmak. Her türlü kütük, odun evler inşa etmek ve bu evlerle ilgili gerekli malzeme ve emtianın ithali, ihracı ve pazarlamasını yapmak. b-Gerek kat karşılığı bina inşaatı yapmak, gerekse kendi kendi aldığı arsa üzerinde ticari inşaat yapmak. Her türlü inşaat taahhüt işi yapmak. Bu konularla ilgili ihalelere girmek, ihaleleri ifa etmek. Şirketin faaliyetlerini sürdürebilmesi için otomobil, arazi taşıtı, kamyon, minübüs, iş makineleri gibi araçları satın almak , satmak ve bu araçları kiralamak, ihtiyaç fazlası olanları kiraya vermek. Şirketin faaliyet konusu ile ilgili gayrimenkuller almak , satmak, kiralamak, kiraya vermek, bina ve tesisler inşa etmek. c- Yurt içinde ve dışında her türlü resmi ve özel sektöre aitinşaat taahhüt ve montaj işleri yapmak ve müstakil konut, iş hanları, fabrikalar, yollar ,baraj ve göletler park ve bahçe düzenlemeleri ve turistlik tesisler tatil köyleri inşa etmek ve kiraya vermek ve anasözleşmesinde yazılı işler.