Peker GYO'dan 4 milyon TL'lik pay satışı!

Peker GYO'dan 4 milyon TL'lik pay satışı!

Peker GYO'nun 4 milyon TL'lik pay satışı SPK tarafından onaylandı. Peker GYO, KAP'ta açıklama yayınladı. 


Peker Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı (GYO), Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) pay işlemleri hakkında açıklama yaptı.

Peker GYO'nun ortaklarından Ayşegül Peker'in yapmış olduğu işlemler tabloda yayınlandı. SPK tarafından onaylanan pay satış bilgi formundaki pay satışları tamamlandı.

Peker GYO'nun KAP açıklaması:
Şirket ortaklarımızdan Sayın Ayşegül Peker'in yapmış olduğu işlemler tabloda belirtilmiştir.

Peker GYO 

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulunun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.