Peker Mimarlık Mühendislik İnşaat Taahhüt Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi kuruldu!

Peker Mimarlık Mühendislik İnşaat Taahhüt Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi kuruldu!

Peker Mimarlık Mühendislik İnşaat Taahhüt Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi, Mustafa Peker tarafından 100 bin TL sermaye ile 3 Temmuz'da Kadıköy, Koşuyolu Mahallesi' nde kuruldu.


Peker Mimarlık Mühendislik İnşaat Taahhüt Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi, Mustafa Peker tarafından 100 bin TL sermaye ile 3 Temmuz'da Kadıköy, Koşuyolu Mahallesi'nde kuruldu.


Peker Mimarlık Mühendislik İnşaat Taahhüt Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi iş konusu; Madde 3- Şirketin amaç ve konusu şunlardır. 1. Her türlü mimarlık, mühendislik hizmetleri vermek, proje ve uygulamalarını yapmak.2. Yurt içinde ve yurt dışında her türlü özel ve resmi kuruluşa mimari, statik, elektrik, mekanik projeleri yapmak ve yaptırmak, her türlü eski eser yapının röleve, restorasyon, rekonstrüksiyon projelerini yapmak ve yaptırmak. 3. Yurtiçi ve yurt dışı özel ve resmi kuruluşlara inşaat sektörüne ilişkin olarak toplu konut, ulaştırma, tarım, turizm, hizmet, sanayi ve ticaret sektörüne ait her türlü yapının inşaatını yapmak ve yaptırmak bu inşaatların tadilat ve dekorasyonunu yapmak, yapım ve taahhütlerde bulunmak, satmak ve devir etmek, gayrimenkul komisyonculuğu ve müşavirliğini yapmak, gerek konu arsaları üzerinde gerek üçüncü şahıslara ait arsalar için malikleri ile anlaşıp arsa karşılığı kat irtifakı tesis edip katlar ve bağımsız bölümler meydana getirmek, bu bölümlerin satışını yapmak ve her türlü yapıları müteahhit olarak inşa ve taahhüt etmek inşaat sanayi ile ilgili her türlü ihalelere katılmak ve müteahhitlik hizmetlerinde bulunmak hafriyat ve nakliyat hizmetleri vermek inşaatla ilgili gayri menkulleri almak. 4. Konusu ile ilgili her türlü madde yardımcı madde ve malzemenin ithalatını ihracatını  alım satımını ve pazarlamasını yapmak. 5. Konusu ile ilgili her türlü teknik malzemenin imalatını, ithalatını, ihracatını, alım satımını ve pazarlamasını yapmak. 6. Amaç ve konusu ile ilgili olarak bilumum satış ve araçları satın almak kiralamak ve satmak. 7. Amaç ve konusu ili ilgili olarak fabrika atölye imalat yerleri ve mağazaları inşa etmek satın almak kiralamak satmak kiraya vermek. 8. Amaç ve konusu ili ilgili olarak gayrimenkul satın almak ve satmak, ipotek, teminat, rehin, intifa ve irtifak haklarını tapuya tescil ettirmek, iktisap etmek ve bütün bu hususlarda mükellef ve mücehhes olmak. 9. Amaç ve konusu ili ilgili olarak yurt içi ve yurt dışında reklam, tanıtım, pazarlama ve araştırma faaliyetinde bulunmak. 10. Amaç ve konusu ili ilgili olarak Türkiye ve yabancı ülkelerde yerli ve yabancı sermayelerle kurulmuş ve kurulacak sermaye şirketlerine kurucu ortak olmak veya sonradan katılmak bu kuruluşları devir ve satın almak. 11. Şirketin faaliyetleri ile ilgili izin, imtiyaz, ruhsatname, patent, ihtira beratları ve lisansları alınır. Marka model resim gibi her türlü gayri maddi haklara sahip olur. Bunları tescil ettirir. 12. Şirket faaliyeti ile ilgili olarak lisans markaları alameti fabrikaları ticareti ünvanlarını işletme adlarını kendi namına tescil ettirmek iktisap etmek satın almak, mübadele etmek ve teminat olarak göstermekte iştigal edecektir. Yukarıda gösterilen bu konulardan başka şirket için yararlı ve gerekli görülecek başka  işlere girişilmek istenildiğinde müdürlerin teklifleri ile ortaklar kurulu kararı ile gerekli işlemler için Sanayi ve Ticaret Bakanlığının onayının alınması gereklidir. 13. Mimarlık, mühendislik, dekorasyon, şehircilik, ve restorasyon projelerinin yapımı, inşaatlarının yapımını, müşavirliğini, organizasyonunu, proje yönetimini ve kontrollüğünü yapmak. 14. Her türlü dekorasyon, restorasyon, tadilat, tamirat işleri her türlü alçı sıva alçı kaplama kartonpiyer asma tavan veya alçıdan her türlü düz dekoratif  panolar ve bölmeler işini yapmak. 15. Her cins ağaç ve ağaçtan mamül ahşap malzeme ile her çeşit iç dış kaplama işlerini veya her türlü parke veya her cins dekoratif kafes veya diğer şekillerde bölme ve kaplama işleri yapmak, satmak ve ticaretini yapmak. 16. Her türlü alüminyum, bakır, demir, plastik veya diğer alaşımlardan mamül kapı pencere dolap bölme her türlü pano işleri panjur bölmeleri akordeon kapı her türlü fizibiliteler hazırlar veya hazırlatır bu konularda her türlü tasarlama proje uygulama taahhüt kontrollük eksperlik ve müşavirlik hizmetlerini yapar ve yaptırır. 17. Kentsel bölgesel ve mevzi imal planların yapılmasını hazırlar ve başkalarına yaptırır denetler. 18. Mesken toplu konut, kamu yapıları, sosyal yapılar, sosyal kültürel yapılar, endüstri tesisleri, rekreaktif yapılar, her türlü turistik tesis, turistik amaçlı deniz tekneleri, ticari yapılar, zirai tesisler, park bahçeler, yol, altyapı tesislerinin mimarlık mühendislik hizmetleri ile endüstri tasarımı, dekorasyon restorasyon projelerinin hazırlanması uygulanması hizmetlerini yapmaktır. 19. Turizm endüstrisinin ihtiyacı olan bilumum otellerin motellerin tatil köylerinin kamp ve mokampların kampinglerin her türlü turizme açık konaklama yerleri ile  yat limanları her türlü eğlence ve dinlenme yerleri plaj lokanta kafeterya mağaza büfe ve dansinglerin milli parkların arklar özel veya resmi fuarların sergilerin ger türlü toplantı salonları stüdyo tiyatro sinema müzikhol veya benzeri tesislerin projeleri her türlü spor salonları sauna ve hamamların veya yüzme havuzlarının kapalı tenis kortu yüzme havuzu spor salonları sanat galerilerinin doğramalarını dekorasyon işlerinin mamul ve yarı mamül maddelerinin ithalatı ihracatı ve ticaretini yapmaktır. 20. Şirket yukarıda belirtilen işler ile ilgili yedek parçaların, ithalatı, ihracatı ticareti ile iştigal etmektedir. 


Peker Mimarlık Mühendislik İnşaat Taahhüt Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi adres: Kadıköy, Koşuyolu Mahallesi, Katip Salih Sokak 96