Pera GYO, olağan genel kurul toplantı sonucunu açıkladı!

Pera GYO, olağan genel kurul toplantı sonucunu açıkladı!

Pera GYO A.Ş., Olağan Genel Kurul Toplantı Sonucunu bildirdi


 

Pera Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı (GYO) A.Ş. tarafından yapılan Olağan Genel Kurul Toplantı Sonucu açıklaması şöyle;   Genel Kurul Toplantı Türü : Olağan Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap Dönemi : 2011 Genel Kurul Tarihi : 10/05/2012   ALINAN KARARLAR / GÖRÜŞÜLEN KONULAR:   Şirketimizin "2011 yılı faaliyet hesaplarının ve Anasözleşmesi'nin çeşitli maddelerinin tadilinin" görüşüldüğü Olağan Genel Kurul Toplantısı bugün İstanbul'da akdedilmiştir. 2011 yılı faaliyet ve hesapları ile ilgili olarak Yönetim Kurulu Üyeleri ve Denetçi'nin ibra edildiği Olağan Genel Kurul toplantısında;   1. 2011 yılı Bilanço ve Gelir-Gider Tablosunun kabul edilmesine,   2. Şirketin Yönetim Kurulu Üyeliklerine Ayşegül BENSEL, Serdar KIRMAZ, Mehmet Kerem ESER, Haluk Refet IŞITMAN (bağımsız üye) ve Fuat Özer ERENMAN'ın  (bağımsız üye) 2012 yılı faaliyet ve hesaplarının görüşüleceği genel kurul toplantısına kadar görev yapmak üzere seçilmelerine, Denetçiliğe ise Şahin UÇAR'ın 2012 yılı faaliyet ve hesaplarının görüşüleceği genel kurul toplantısına kadar görev yapmak üzere seçilmelerine,   3. SPK'nın Kurumsal Yönetim Mevzuatı'na uyum sağlamak amacıyla Anasözleşme'nin çeşitli maddelerinin tadil edilmesine,   karar verilmiştir.   Şirketimizin, gerek Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine gerekse yasal düzenlemelere göre düzenlenen mali tablolarında dönem zararı bulunduğundan, kar dağıtımı yapılamayacağı hususunda hissedarlara bilgi sunulmuştur.   Toplantı Tutanağı ve Hazirun Cetveli ekte sunulmaktadır."  Pera GYO Toplantı Tutanağı için tıklayın!  Pera GYO Hazirun Cetveli için tıklayın!  Emre Kulcanay / emlakkulisi.com