Phoenix İnşaat Yatırım Taahhüt Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi kuruldu!

Phoenix İnşaat Yatırım Taahhüt Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi kuruldu!Phoenix İnşaat Yatırım Taahhüt Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi, Nur Taştan tarafından 20 bin TL'lik sermaye ile 15 Aralık'ta Kağıthane, Çağlayan Mahallesi, Özbek Sokak'ta kuruldu.


Phoenix İnşaat Yatırım Taahhüt Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi, Nur Taştan tarafından 20 bin TL'lik sermaye ile 15 Aralık'ta kuruldu. 


Phoenix İnşaat Yatırım Taahhüt Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi iş konusu; 1-Her türlü inşaat taahhüt işleri; konut, işyeri, ticarethane inşaatlarını yapmak, satmak, kendi hesabına arazi ve arsalar almak bunlar üzerinde veya başkalarına ait arsa ve araziler üzerinde kat karşılığı binalar yapmak,satmak.Kendi adına gayrimenkuller almak üzere inşaat yapmak ve satmak veya başkalarına ait gayrimenkuller üzerine kat karşılığı anlaşmak suretiyle inşaat yapmak ve satmak, kendi gayrimenkulleri üzerine kat karşılığı inşaatçı firmalar ile kat karşılığı sözleşmeler yapmak veya aracılık etmek. 2-Yurt içinde ve yurt dışında her türlü resmi ve özel sektöre ait inşaat taahhüt ve montaj işleri yapmak ve müstakil konut, iş hanları, fabrikalar, yollar, baraj ve göletler, park ve bahçe düzenlemeleri ve turistik tesisler, tatil köyleri inşa etmek ve kiraya vermek. 3-Türkiye sınırları içinde veya yabancı ülkelerde, resmi ve özel kurum ve kuruluşları tarafından kapalı zarf, açık arttırma, eksiltme, teklif alma ve pazarlık usulü ile ihaleye çıkarılacak her türlü küçük ve büyük yapıların her türlü inşaat işlerini anahtar teslimi taahhüt etmek. 4-Türkiye Cumhuriyeti devleti bakanlıklarının ve bakanlığa bağlı resmi kuruluşların, kamu iktisadi teşebbüsleri, iktisadi devlet teşekkülleri, kamu iktisadi kuruluşları, kamu bütçeli daireler, mahalli idareler, belediyeler, yapı kooperatifleri, özel sektör kuruluşları tarafından yurt içinde ve yurt dışında ihaleye çıkarılan inşaat, elektrik, tesisat, yol, su, kanalizasyon, doğalgaz, altyapı, üstyapı, dekorasyon, restorasyon işlerinin yeniden veya onarımı ihalelerine katılmak, teklif vermek, ihale şirkette kalırsa ihale sözleşmesi gereği işi yapmak ve teslim etmek. 5-Her türlü dekorasyon işleri, tamirat ve boya işleri yapmak. 6-Her türlü mimarlık hizmetleri vermek, şehir ve imar planları hazırlamak, uygulamalarını yapmak. 7- Her türlü mühendislik hizmetleri vermek, proje ve uygulamalarını yapmak. 8-Konusuyla ilgili her türlü dengeleme,hesaplama,yazım ve çizim işlerinin yapımı. 9-Her türlü emlak, her türlü gayrimenkul ve özellikle siteler, plazalar, marketler, depolar, soğuk hava depoları, villa tatil köyleri, devre mülk, apart otel, motel, kamping gibi turistik tesisler, organize sanayi bölgeleri spor kompleksleri, mesken, ev, apartman, işyeri, arsa, arazi gibi gayrimenkulleri almak, satmak, satın almak, kiralamak, kiraya vermek; bahçe, tarla ve arsalar üzerinde parselasyon ve imar durumlarını çıkarmak, gerektiğinde projelendirmek. Gayrimenkuller üzerine irtifak, intifa, sükna, kat mülkiyeti, kat irtifakı, şufa hakları ve vefa hakları, gayrimenkul mükellefiyeti tesis etmek. 10-Başka işletmelerle sermaye anlaşmaları kara iştirak anlaşmaları ve iştiraklar kurmak 11-Her türlü gıda maddelerini almak, satmak, gıda maddelerini paketlemek için tesisler kurmak, işletmek, kiralamak, kiraya vermek. 12- Şirket her çeşit yemek tesisleri yemek siteleri yemek fabrikaları aşevleri lokantalar gazinolar restoranlar kebap ve lahmacun fırınları büfeler ekmek fırınları çay bahçeleri ve kafeteryalar açarak işletmeciliğini yapabilir,yurt içinde ve yurtdışında işyerleri açarak işletmek satmak,   Şirket yukarıda gösterilen işlerden başka ileride şirket için faydalı ve lüzumlu görülecek başka işlere girişilmek istendiği takdirde ortaklar kurulunca bu yolda karar alındıktan sonra şirket şirket bu işleride yapabilir. 


Phoenix İnşaat Yatırım Taahhüt Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi adres: Kağıthane, Çağlayan Mahallesi, Özbek Sokak, 18/2.