Pickajet Havacılık Hizmetleri Limited Şirketi kuruldu!

Pickajet Havacılık Hizmetleri Limited Şirketi kuruldu! Pickajet Havacılık Hizmetleri Limited Şirketi kuruldu!

Pickajet Havacılık Hizmetleri Limited Şirketi Sarıyer'de 100 bin TL sermaye bedeli ile Avni Akkaya, Ayşe Akkaya ve Nesli Şen Özçelik Özer ortaklığıyla kuruldu.Pickajet Havacılık Hizmetleri Limited Şirketi Sarıyer'de 100 bin TL sermaye bedeli ile Avni Akkaya, Ayşe Akkaya ve Nesli Şen Özçelik Özer ortaklığıyla kuruldu.


Pickajet Havacılık Hizmetleri Limited Şirketi konusu: 

Yurt içinde ve yurt dışında bir yerden bir yere yolcu, yük, posta, canlı hayvan ve her türlü ticari veya gayri ticari emtiaya ilişkin tarifeli veya tarifesiz hava taşımacılığı yapmak ve bu amaçla ilgili her türlü faaliyette bulunmak.-Hava taşımacılığı ile ilgili olarak uçak ve diğer hava taşıtları ile bunların motorları, aksam, bilumum teçhizatını, malzemelerini, yedek parçalarını, takım ve danlıklarını satın almak, satmak, kiralamak, kiraya vermek, ithalatını, ihracatını, pazarlamasını, bayiliğini, mümessilliğini, komisyonculuğunu yapmak, yaptırmak, bunların bakımı için hangar, barınak, park yeri, depo, özel antrepo ve tamirhaneler gibi hava taşımacılığı ve komünikasyonla ilgili her türlü tesisi kurmak ve işletmek.-Her türlü hava nakil araçlarının (motorsuz, jet motorlu, pervaneli uçaklar ile her türlü helikopter) üretimi, alım satımı, ithalat ve ihracatını yapmak, bunların kiralanması için anlaşmalar yapmak, bu araçların bakım ve onarımlarını yapmak, bakım onarım anlaşmalarını imzalamak, yedek parçalarının üretimini, ithalat ve ihracatını yapmak. Pilotlu veya pilotsuz kiralamak veya kiraya vermek, çeşitli şekillerde iktisap etmek ve elden çıkarmak.Yurt çapında pazarlama ve servis hizmetlerini vermek, hizmet birimlerinde çalışacak elemanların eğitimlerini sağlamak, bütün bu faaliyetlerin yürütülmesi için yurt içi ve dışında gerekli tüm anlaşmaları yapmak.-İşletme yaptığı meydanlarda hava ulaşımı ile ilgili bakım, onarım, uçuş kontrol teknik bakım gibi her çeşit uçak, yolcu, yük ve posta hizmetlerini bizzat yapmak, başkalarına yaptırmak ve aynı hizmetleri diğer gerçek ve tüzel kişilere ait uçaklar için de yerine getirmek.-Hava ulaşım araçları ile kargo taşımacılığı yapmak, kargoların uçaklara yükleme ve boşaltma işlemini yapmak, gümrük antrepo ve depolara ulaştırmak.-Kendisine ve diğer havayolları veya hava ulaşımı ile uğraşan gerçek ve tüzel kişilere ait uçak ve diğer hava ulaşım araçları için her türlü bilet, hamule senedi satmak, sattırmak, bu amaçla bilet satış yerleri açmak.-Havayolu ile ambulans uçuşları yapabilir (Hasta ve yaralılarla bunlara refakat edecek yolcuların işletmeye açık hava alanları arasında taşınmasını kapsayan uçuşlar yapabilir).-Havayolu ile reklam uçuşları yapabilir (Reklam maksadıyla havadan pano çekilmesi veya havadan yere reklam malzemeleri atmak üzere uçuşlar yapabilir).-Boru hattı (petrol hattı) ve yüksek gerilim hatlarına (elektrik hatları) kontrol uçuşları yapmak ve havadan resim çekmek.-Sportif amaçlı havacılık faaliyetlerinde bulunmak, model uçaklar imal etmek, ithalat ve ihracatını yapmak, yarışmalar düzenlemek.-Her türlü havacılıkla ilgili uçuş eğitimleri vermek, uçuş öğrencilerine eğitim vermek, pilotluk, uçuş ühendisliği, hava kontrolörlüğü teknisyenlik, paraşütçülük, hosteslik ve benzeri konularda eğitim hizmetleri vermek.-Havalimanı ve pistlerle ilgili tesisler yapmak, yaptırmak, işler durumda muhafazasını sağlamak.-Hava limanlarında şirket uçaklarını yükleme ve boşaltma gibi yer işletme hizmetlerini vermek. a. Her türlü gıda maddelerini almak, satmak, gıda maddelerini paketlemek için tesisler kurmak, işletmek, kiralamak, kiraya Her türlü alımı yapılan ürünlerin yurt içi ve yurt dışı satışlarını ithalat ihracatlarını yapmak. . İnsanların beslenmesinde önemli bir etkinliği olan ve gıda sektörüne konu teşkil eden her nevi sıcak, soğuk, dondurulmuş, kurutulmuş ve konsantresi yapılmış besin maddelerinin zarlanması konusunda toptan ve perakende satış yapmak amacı ile gerekli olan satış mağazalarını açmak ve işletmek.c. Her türlü bebek mamalarını almak, satmak, imalat, ithalat ve ihracatını yapmak.d. Bebek mamaları ile ilgili ham, yarı mamul ve mamul maddelerini almak, ihracatını yapmak.a. Yurt içinde ve yurt dışında turistik amaçlı geziler ve turlar düzenlemek. Yerli ve yabancı turistlerin yurt içinde ve yurt dışında konaklama, seyahat taşıma, rehberlik hizmetlerini yürütmek.b. Her türlü seyahat acenteleri kurmak, kurulmuş acentelere ortak olmak. c. Uçak, otobüs, gemi gibi tüm ulaşım araçları için her türlü bileti satmak ve bu aksatlabilet satış yerleri açmak.d. Her türlü gemi ve yat işletmeciliği yapmak, gemi ve yat kiralamak.e. Ticari amaçlı her türlü motorlu araç kiralama hizmetleri verebilir.f. Hava araçları ile ambulans hizmetleri vermek.g. Her türlü hava, deniz, kara tasıtaları ile şehir içi, şehirlerarası ve uluslararası yolcu taşımacılığı yapmak.h. Öğrenci ve personel taşımacılığı yapmak.

Adres:Huzur Mh.Maslak Ayazağa Cd. N:4 B SARIYER