Pimaş Plastik İnşaat Malzemeleri A.Ş. genel kurul toplantısı yapıyor!

Pimaş Plastik İnşaat Malzemeleri A.Ş. genel kurul toplantısı yapıyor! Pimaş Plastik İnşaat Malzemeleri A.Ş. genel kurul toplantısı yapıyor!

Pimaş Plastik İnşaat Malzemeleri A.Ş. 30 Temmuz 2013 Salı günü saat 10.00'da genel kurul toplantısı yapıyor...


Pimaş Plastik İnşaat Malzemeleri A.Ş. tarafından yapılan açıklama şöyle;


Şirketimiz Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı 30 Temmuz 2013 Salı günü saat 10.00'da aşağıdaki gündemi görüşmek üzere Şirket merkezi olan Beylikbağı Mahallesi İstanbul Caddesi No:29 Gebze/Kocaeli adresinde yapılacaktır.

Payları Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK) tarafından kayden izlenen ortaklar Genel Kurul'a bizzat kendileri katılabilecekleri gibi temsilcileri vasıtasıyla da katılabilecektir. 

Pay sahiplerimiz MKK sisteminde yer alan "Pay Sahipleri Listesi"nde kayıtlı olan paylarına ilişkin haklarını kimlik ibraz etmek suretiyle kullanabileceklerdir. Kimlik ve hesaplarındaki paylara ilişkin bilgilerde kısıt uygulayan Sayın Ortaklarımızın Genel Kurul Pay Sahipleri Listesinde yer almak istemeleri durumunda, kimlik ve hesaplarındaki pay bilgilerinin Şirketimize bildirilmesi yönünde hesaplarının bulunduğu aracı kurumlara başvurmaları ve en geç Genel Kurul tarihinden bir gün önce saat 16:30'a kadar söz konusu kısıtı kaldırmaları gerekmektedir.

Toplantıya bizzat iştirak edemeyecek ortaklarımızın Sermaye Piyasası Kurulu Seri IV, No:8 Tebliği hükümleri çerçevesinde aşağıda örneği bulunan noterce onaylanmış vekaletname veya noterce onaylı imza sirkülerini kendi imzalarını taşıyan vekaletnameye ekleyerek kendilerini temsil ettirmeleri gerekmektedir.

Sayın Ortaklarımızın bilgi edinmeleri ve belirtilen gün ve saatte toplantıya katılmaları rica olunur.