Port Zemin Mühendislik İnşaat Ticaret ve Sanayi Anonim Şirketi kuruldu!

Port Zemin Mühendislik İnşaat Ticaret ve Sanayi Anonim Şirketi kuruldu! Port Zemin Mühendislik İnşaat Ticaret ve Sanayi Anonim Şirketi kuruldu!

Port Zemin Mühendislik İnşaat Ticaret ve Sanayi Anonim Şirketi, Fatih Ökdem Yönetim Kurulu Başkanlığı ve İbrahim Halil Babaoğlu Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığı'nda 50 bin TL sermaye ile 1 Şubat'ta Avcılar'da kuruldu.

Port Zemin Mühendislik İnşaat Ticaret ve Sanayi Anonim Şirketi, Fatih Ökdem Yönetim Kurulu Başkanlığı ve İbrahim Halil Babaoğlu Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığı'nda 50 bin TL sermaye ile 1 Şubat'ta Avcılar'da kuruldu. 


Port Zemin Mühendislik İnşaat Ticaret ve Sanayi Anonim Şirketi iş konusu; Yurt  içinde ve yurt dışında karada ve denizde her türlü zemin iyileştirme ve tetkik  işleri yapmak ve bu meyanda;  1.Haritalar tanzim etmek  2. Jeofizik,jeolojik, hidrojeolojik araştırmalar yapmak  3.Fabrika,yüksek yapılar, yol, köprü, denizaltı ve üstü tesisleri  toprak altı yapılarının  zemin üstü ve temel zeminine  ait bulunan mühendislik  hizmetlerinin  ifası, bu meyanda arazide  zemin sondajlarının yapılması, laboratuarda zemin deneylerinin yapılması, söz konusu işlemlerin  mühendislik, kontrollük, istişare müşavirlik ve müteahhitlik hizmetleri ve geoteknik rapor tanzimi yapmak  4.Her türlü  kazıklı temel sistemlerinin projelendirilmesi ve inşasını yapmak  5.Her türlü toprak altı ve toprak üstü yapı sistemlerinin projelendirilmesi ve inşasınıyapmak  6.Hammadde  maden etüdleri yapılması, işletilmesi  7.Yer altı suyu  araştırmaları yapılması ve su çıkartılması  8.Jet-Grout, Ankraj  geçirimsizlik perdelerini projelendirmek,inşa etmek her türlü enjeksiyon işlerini yapmak  9.İnşaat malzemesi ve yapı elemanları ile  ilgili sanayi  tesisleri inşa etmek, bu tesisleri işletmek 10.  Her türlü sanayi ve iş makineleri, cihazları ile bunlara ait yedek parçaları,teçhizat ve ekipmanlarının alımını, satımını, ithalatını, ihracatını yapmak. 11.  Fabrika, yüksek yapılar, yol,köprü, denizaltı ve üstü tesisleri toprak altı yapılarının zemin üstü ve temel zeminine ait bulunan mühendislik hizmetlerinin ifası, bu meyanda arazide zemin sondajlarının yapılması, laboratuvarda zemin deneylerinin yapılması, söz konusu işlemlerin mühendislik, kontrollük, istişare müşavirlik ve müteahhitlik hizmetleri ve geoteknik rapor tanzimi yapmak 12.  Sanayide kullanılan alüminyum, ahşap, pvc işleme makineleri, kesici ve delici makinelerin alımını, satımını, ithalatını ve ihracatını yapmak. 13.  Hidrolik makineler, hidrolik sistemler, hidrolik güç üniteleri, hidrolik silindirleri, pnömatik, hidrolik, otomat makine ve güç motorları, bağlantı parça ve aksamlarını alımını, satımını, ithalatını ve ihracatını yapmak 14.  Bilumum elektrikli ve elektronik makine ve aletlerin tamir ve montajını yapmak. 15.  Her nevi asansör makineleri ve malzemelerinin pazarlaması, toptan ve perakende alım satımı. 16.  Her türlü inşaat  taahhüt işleri; konut, işyeri, ticarethane inşaatlarını yapmak, satmak, kendi hesabına arazi ve arsalar almak bunlar üzerinde veya başkalarına ait arsa ve araziler üzerinde kat karşılığı binalar yapmak. 17.  Yurt içinde ve  yurt dışında her türlü resmi ve özel sektöre ait inşaat taahhüt ve montaj işleri yapmak ve müstakil konut, iş hanları, fabrikalar, yollar, baraj ve göletler, park ve bahçe düzenlemeleri ve turistik tesisler, tatil köyleri inşa etmek ve kiraya vermek. 18.  Türkiye  sınırları içinde veya yabancı ülkelerde, resmi ve özel kurum ve kuruluşları tarafından kapalı zarf, açık arttırma, eksiltme, teklif alma ve pazarlık usulü ile ihaleye çıkarılacak her türlü küçük ve büyük yapıların her türlü inşaat işlerini anahtar teslimi taahhüt etmek. 19.  Türkiye Cumhuriyeti devleti bakanlıklarının ve bakanlığa bağlı resmi kuruluşların, kamu iktisadi teşebbüsleri, iktisadi devlet teşekkülleri, kamu iktisadi kuruluşları, kamu bütçeli daireler, mahalli idareler, belediyeler, yapı kooperatifleri, özel sektör kuruluşları tarafından yurt içinde ve yurt dışında ihaleye çıkarılan inşaat, elektrik, tesisat, yol, su, kanalizasyon, doğalgaz, altyapı, üstyapı, dekorasyon, restorasyon işlerinin yeniden veya onarımı ihalelerine katılmak,teklif vermek, ihale şirkette kalırsa ihale sözleşmesi gereği işi yapmak ve teslim etmek. 20.  Prefabrike inşaat ve meskenler yapmak, yaptırmak ve bunları satmak, kiraya vermek. 21.  Her türlü havuz inşaatı ve arıtma işlemleri yapmak. 22.  Her türlü dekorasyon işleri, tamirat ve boya işleri yapmak 23.  Her türlü mimarlık hizmetleri vermek, şehir ve imar planları hazırlamak, uygulamalarını yapmak. 24.  Her türlü  mühendislik hizmetleri vermek, proje ve uygulamalarını yapmak. 25.  Dekorasyonla ilgili spor salonlarının saha çizimi, boya, parke ve cam cila, duvar kağıdı,halıfleks, asma tavan-kartonpiyer, fayans-kalebodur, su ve elektrik tesisatı,çatı tadilat işleri yapmak. 26.  Her türlü bina, büro, tesis ve yapılar ile peyzaj mimarisi ve çevre düzenlemesi alanında mimarlık, mühendislik, teknik müşavirlik hizmetleri olarak plan, proje, teknik hesaplar, danışmanlık, etüd, araştırma, tasarım, fizibiliteler yapmak, bununla ilgili hizmet grupları oluşturmak ve işletmek. 27.  Durum (halihazır), kadastro, yeraltı maden ocakları, deniz dibi, Tünel ve baraj, yol,su, kanalizasyon, boru hattı gibi şerit haritalarının yapımı. Parselasyon planlarının yapımı. 28.  İslah-imar planlarının yapımı ve uygulama işlemlerinin yapımı. 29.  Konusuyla ilgili her türlü dengeleme,hesaplama,yazım ve çizim işlerinin yapımı.   Şirket   amacını gerçekleştirmek için;  1.Her türlü gayrimenkul alabilir, satabilir, kiralar, kiraya verir bunlar üzerinde ayni ve şahsi her türlü hakları tesis edebilir, ipotek alabilir, ipotek verebilir.


Port Zemin Mühendislik İnşaat Ticaret ve Sanayi Anonim Şirketi adres: Avcılar, Mustafa Kemal Paşa Mahallesi, Demet Sokak 133/B