Rafine Tasarım Dekorasyon Ürünleri Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi kuruldu!

Rafine Tasarım Dekorasyon Ürünleri Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi kuruldu! Rafine Tasarım Dekorasyon Ürünleri Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi kuruldu!

Rafine Tasarım Dekorasyon Ürünleri Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi, Elçin Şenan tarafından 50 bin TL'lik sermaye ile 23 Haziran'da Beşiktaş, Levent Ebulula Mardin Caddesi'nde kuruldu.Rafine Tasarım Dekorasyon Ürünleri Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi, Elçin Şenan tarafından 50 bin TL'lik sermaye ile 23 Haziran'da kuruldu. 


Rafine Tasarım Dekorasyon Ürünleri Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi iş konusu; Her türlü bina, büro, tesis ve yapıların iç ve dış mekanlarının kullanım amaçlarına uygun olarak en verimli, estetik ve sanatsal bir şekilde düzenlenmesi ve bu ihtiyaca cevap verebilen ergonomik ve estetik niteliğe sahip tasarımların ortaya çıkarılması ve bunlar için gerekli tüm malzemeler ile her türlü banyo, mutfak, vitrifiye malzemeleri,  iç ve dış mekan mobilyaları ve mobilya aksesuarları, çekmece, dolap kulpları, kilitler, kapı kolları, kapılar, pencereler, doğramalar, ofis ve ev aletleri ve aksesuarları, aydınlatma, her türlü elektrikli ve elektronik ürünler ve malzemeleri ile  bunların her türlü madeni, plastik, ahşap, cam, seramik benzeri maddelerden mamül aksamının üretimini, alım satımını ve dış ticaretini yapmak. Turizme yönelik faaliyetlerde bulunmak, konaklama ve her türlü turistik tesisleri inşa etmek, işletmek, kiralamak, devir almak veya devir etmek, Her nevi gıda maddelerinin, gıda sektörüne konu olan her nevi sıcak soğuk dondurulmuş ve konsantresi yapılmış besin maddelerinin, hayvanlardan elde edilen et ve et mamüllerinin, her nevi meşrubat ve içeceklerin, süt ve süt ürünlerinin, hayvansal ve bitkisel yağların, zirai ürünlerin, baharatların, kuruyemişlerin, yaş ve kuru sebze ve meyvelerin toptan ve perakende ticaretini ve imalatını yapmaktır. Şirket amacını gerçekleştirmek için; Her türlü menkul araçlar ve gayrimenkul alabilir, satabilir, kiralayabilir, kiraya verebilir, bunlar üzerinde ayni ve şahsi her türlü hakları tesis edebilir, ipotek alabilir, ipotek verebilir ve ipotekleri fek edebilir. Şirket gayrimenkulleri üzerinde irtifak, intifa, sükna, gayrimenkul mükellefiyeti, kat irtifakı, kat mülkiyeti tesis edebilir. Her türlü gayrimenkullerle ilgili olarak tapu daireleri nezdinde cins tashihi, ifraz, tevhit, taksim, parselasyon ile ilgili her nevi muamele ve tasarrufları gerçekleştirebilir. Şirket işleri için gerekli nakil vasıtası araç ve gereç, demirbaş ve cihazları satın alabilir, kiralayabilir, kiraya verebilir, gerektiğinde satabilir, bunlar üzerinde ayni ve şahsi haklar tesis edebilir. Konusu ile ilgili yurtiçinde ve yurtdışında özel ve kamu kesimine ait her türlü  ihalelere fuar ve organizasyonlara katılabilir taahhüt işleri alabilir, devredebilir, devralabilir, taşeron anlaşmaları yapabilir. Her türlü projeler tanzim edebilir, müteahhitlik, mimarlık hizmetleri verebilir. Bu projelerin tamamını veya bir kısmını sair şahıs veya kuruluşlara yaptırabilir, yapılmış veya yapılacak projelerin uygulaması için mesleki veya idari kontrollük hizmetlerini yapabilir veya sair şahıs veya kuruluşlara yaptırabilir, konusu ile ilgili fizibilite araştırması, geliştirme, ekonomik etütler yaptırabilir ve  müşavirlik hizmetleri verebilir. Konusu ile ilgili her türlü tesisat işleri, montaj işleri yapabilir. İhaleler açabilir, tesisler yapabilir ve yaptırabilir, kurulu tesisleri alabilir veya iştirak edebilir, kurulacak tesislerin ihalelerine girebilir, müteahhitlik, mühendislik, taşeronluk, teknik danışmanlık, servis hizmeti, montaj, tamir, bakım hizmetleri yapabilir. Konusu ile ilgili olmak üzere dahili ve harici komisyonculuk, temsilcilik, acentalık, distribütörlük, bayilik yapabilir ya da üçüncü şahıs ve kuruluşlara temsilcilik, acentalık, distribütörlük, bayilik verebilir. Amacına uygun olarak şirketler kurabilir, kurulmuş başka şirketlere iştirak edebilir, iş ortaklıkları veya konsorsiyumlar kurabilir, başka şirketleri devralabilir.  Konusu ile ilgili olarak kendi elemanlarını, bayilerini ve müşterilerini yetiştirmek için bilgilendirici ve özel eğitici toplantılar yapabilir, yurtiçi ve yurtdışı geziler tertipleyebilir. Yurtiçi ve yurtdışı fuarlara katılabilir.   Her türlü ihtira hak ve beratlarını, lisans, imtiyaz ve telif haklarını, patent, model, amblem, logo, resim, marka ve ticaret unvanlarını, know- how, franchising gibi gayri maddi hakları iktisap edebilir, kullanabilir, satabilir, kiraya verebilir ve rehin hakları tanıyabilir. Bankalardan ve diğer finans kurumlarından her türlü krediler alabilir. Devlet ve ticari kuruluşların kredi teşvik ve desteklerinden faydalanabilir. Konusu ile ilgili ham, yarı mamül, mamüllerin ve malzemelerin yurtiçinde alım satımını ve dış ticaretini yapabilir. 


Rafine Tasarım Dekorasyon Ürünleri Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi adres: Beşiktaş, Levent Ebulula Mardin Caddesi, No:33