12 / 08 / 2022

Ramsar Metal İnşaat Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi kuruldu!


Ramsar Metal İnşaat Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi bugün Kartal'da 500 bin TL sermaye bedeli ile R. Lütfüllah Sarı tarafından kuruldu.



Ramsar Metal İnşaat Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi bugün Kartal'da 500 bin TL sermaye bedeli ile R. Lütfüllah Sarı tarafından kuruldu.

Ramsar Metal İnşaat Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi konusu:
Şirketin başlıca amaç ve konuları şunlardır. 1. Yurt içinde ve yurt dışında resmi ve özel her türlü inşaat, zemin ve arazi hazırlama, kazı ve hafriyat işleri yapmak. Her türlü toptan demir alım ve satım ticaretini yapmak, başkalarına yaptırmak, taahhütlerde bulunmak. İnşaat işleriyle ilgili müşavirlik, mühendislik, etüt plan proje tasarım işlerini yapmak. 2.Yaptığı inşaatları satmak, kiralamak, bunlar üzerinde teşvik belgeleri almak, her türlü resmi ve özel inşaatlarda danışmanlık yapmak. 3.Her türlü demir alüminyum, bakır ve bilumum orman ürünleri almak, satmak,. Çimento, tuğla kiremit, kum ve çakıl gibi inşaatta gerekli tüm ilk madde ve malzemelerin alımı satımı imali, ithalat ve ihracatını yapmak. 4. Mağaza projeleri geliştirmek, projelendirilen mağazaların anahtar teslimi dekorasyon, tadilat ve inşaat islerini yapmak. Her türlü tadilat ve dekorasyon projeleri geliştirmek. Mimarlık proje ve mühendislik islerini yapmak. Dekorasyonla ilgili parke, cam cila, duvar kağıdı, parke cila, ahşap ağaç, sunta, kereste, metal demir grupları isleyerek, tadilat ve dekorasyon uygulama islerini yapmak. Şirket yukarıda sayılan ana faaliyetlerini yürütmek amacıyla; a. Gayrimenkuller ve araç satın alabilir, satabilir, kiralayabilir, kiraya verebilir, rehin edebilir, rehin alabilir, ipotek verip alabilir ve ipotekleri fek edebilir. Şirket gayrimenkulleri üzerinde irtifak, intifa, gayrimenkul mükellefiyeti, kat irtifakı, kat mülkiyeti tesis edebilir. b. İştigal konusu ile ilgili olarak komple tesis, makine, yedek parça, kimyasal maddeler, elektrikli ve mekanik araçlar ve gereçleri satın alabilir, satabilir, kiralayabilir, kiraya verebilir, ithalatı, ihracatı, dahili ticareti, pazarlanması, her türlü taşıt aracı ve diğer makine teçhizat ve demirbaşlar gibi menkul malları kiralayabilir, kiraya verebilir, satabilir, satın alabilir, devir edebilir, devir alabilir menkul mallar üzerinde her türlü tasarrufta bulunabilir. c. Şirket konusu ile ilgili her türlü ithalat, ihracat ve nakliye isleri yapabilir, üretim, etüt proje ve teknik hizmetlerle danışma ve mümessillik, acentelik, distribütörlük, ithalat mutemetliği islerinin ifası, komisyonculuk, acentelik ve mümessillik yapabilir, acentelikler ve mümessillikler verebilir. d. Her türlü yerli ve yabancı firmalar, bankalar, özel ve kamu kuruluşları ile gerçek ve tüzel kişilerle her türlü kısa, orta ve uzun vadeli kredi işlemleri yapabilir. Şirketin alacak ve borçlarını teminat altına almak için kefalet verebilir ve alabilir. e. Faaliyetleri ile ilgili distribütörlük, bayilik, acentelik ve temsilcilikler verebilir, gerektiğinde bunları yerli ve yabancı firmalardan alabilir, konusuna giren isleri yapan gerçek ve tüzel kişilerle ortaklık kurabilir, kurulmuş ortaklıklara iştirak edebilir, devir alabilir ve devredebilir. f. Faaliyet konuları ile ilgili olarak marka, ihtira beratı, ustalık, teknik yardım hakları ile imtiyaz ve lisansları iktisap edebilir, devredebilir, lisans verebilir, kiraya verebilir, kiralayabilir, bunlar üzerinde her türlü ayni ve şahsi hakları tesis edebilir. g. Yukarıda belirtilen bütün isler için ihaleye girebilir, taahhütlerde bulunabilir, ihaleler açabilir, bu tür islerle meşgul olan yerli veya yabancı özel ve tüzel kişilerle konsorsiyum halinde grup ihalelerine girebilir. h. Şirketin amacı ve konusu ile ilgili sahalarda faaliyette bulunmak için gereken ihtira hak ve beratlarını, lisans, imtiyaz ve telif haklarını marka, model, patent, resim ve ticaret unvanlarını iktisap edebilir, kiralayabilir, kiraya verebilir, kullanabilir, alabilir, satabilir üzerinde intifa rehin haklarını tesis edebilir.