Toker Geri Dönüşüm Metal İnşaat Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi kuruldu!


Toker Geri Dönüşüm Metal İnşaat Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi bugün Beylikdüzü'nde 2 milyon TL sermaye bedeli ile Mustafa Çelik tarafından kuruldu.Toker Geri Dönüşüm Metal İnşaat Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi bugün Beylikdüzü'nde 2 milyon TL sermaye bedeli ile Mustafa Çelik tarafından kuruldu.

Toker Geri Dönüşüm Metal İnşaat Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi konusu:
Şirketin amaç ve konusu başlıca şunlardır: GERİ DÖNÜŞÜM 1- Ambalaj atıkları da dâhil olmak üzere her türlü atığın biriktirilmesi, toplanması, taşınması, ayrıştırılması, tekrar kullanımı, geri dönüşümü, geri kazanılması, tasnif edilmiş metal dışı atıklar, hurdalar ve diğer parçaların genellikle mekanik veya kimyasal değişim işlemleri ile geri kazanılması, bertaraf ile iştigal etmek ve bu amaçla tesisler kurmak, işletmek, sanayi, kentsel ve evsel atıklarının geri dönüşümüne ilişkin olarak; her türlü sanayi, kentsel ve evsel atıkların birer değerli hammadde olarak ait oldukları sanayilere geri dönüşümlerini sağlamak amacıyla hurda kağıt, karton, alüminyum içecek kutuları, pet şişeler, plastik kutu ve kaplar, tekstiller vs. toplanarak alınıp satılması ya da modern teknolojilerle organik atıklardan ayrıldıktan sonra granül hale getirilmesi, bunların granül halde veya ham olarak ilgili sanayilere alım, satımı, ithali, ihracı, 2- PVC,Plastik, kauçuk, poliüretan vb. içerikli sanayi, kentsel ve evsel atıkların ayrıştırma ve geri dönüşüm işlerini yapmak ve bunları yarı mamul, mamul veya yan sanayi ürünü haline getirmek, 3- Tehlikeli atıkların bertarafı ile iştigal etmek, bu amaçla tesisler kurmak, işletmek, kompost tesisleri kurmak, işletmek 4- PVC, Plastik, kauçuk, poliüretan vb. içerikli ürün atıklarının enjeksiyon yolu ile dökülmesi, öğütülmesi, granül hale getirilmesi, bu ürünlerin ihracı, toptan ticareti, ve pazarlanması, 5- Her türlü hurda araç lastiklerinin içlerindeki çelik ve tekstiller ayrıldıktan sonra geriye kalan lastikler öğütülerek sanayi hammaddesi olarak alınıp satılması, 6- Her türlü hurda kabloların içlerinde bulunan bakır, alüminyum, çelik ve kablonun toplanması ve alımı, plastiklerinin ayrıştırılarak ilgili sanayilere alımı, satımı, 7- Bu amaçlarla hurda alım merkezleri, depoları açılması, gemi söküm işletmelerinin kurulması, her türlü metallerin hurda alım ve satımının yapılması, 8- Hurda metal, kağıt, cam, PVC, plastik, kauçuk, poliüretan vs. mamullerin preslenmesi, eritilmesi, bu mamullerin toptan ve perakende alım satımı, ithalat ve ihracatı, 9- Dökme demir, demir, demir çelik, saç ve saçtan mamul eşya ve hurdaları, bakır, nikel, alüminyum, magnezyum, berilyum, kurşun, çinko, kalay, başka adi madenler ve bunların hurdaları, adi madenlerden aletler, mutfak ve sofra takımları ve hurdaları, adi madenlerden çeşitli eşyalar ve hurdaları; bu malların yurtiçinde ve yurtdışında pazarlanması, bunlar için gerekli pazarlama örgütlerinin kurulması veya mevcutlara iştirak edilmesi, bu malların satın alınması, satılması, ithali ve ihracı, 10- Konu ile ilgili toplama, depolama, işleme ve taşımacılık hizmetlerinin yapılması, 11- Demir, çelik, boş LPG tüpleri, PVC, plastik, kauçuk, poliüretan, maden, tekstil, gıda ürünleri, çinko, makine, tornalar, sandıklı, paletli, torba veya kutu halindeki benzeri her türlü ürünün depolanması, muhafaza edilmesi ya da soğuk hava depolama gerektiren hassas mallardan, klasik kuru yüklere kadar her türlü kargonun depolama hizmetinin verilmesi ve bu hizmetin karşılığında kiralanması, 12- Konusu ile ilgili her türlü ünite ve tesisi, yurtiçinde ve yurtdışında kurmak, çalıştırmak, bu konuda her türlü makine ve cihazlar ile bunların yedek parçalarını almak, satmak, kiralamak, ithal ve ihraç etmek, METAL 1- Her türlü saç, demir, çinko, kalay, pirinç alüminyum, bakır, kurşun, profil pik, çelik galvanizli saç, inşaat demiri, inşaat tesisatı malzemesi, kapı, pencere, dolap, alet ve edevat araç ve gereçlerinin imalatı, montajı, alımı satımı pazarlaması, ithalatı ihracatı ve her nevi taahhütlerini yerine getirmek, 2- Demirden saçtan alüminyumdan ve her nevi metallerden mamul imalatların yapılması ve montajını yapmak 3- Her nevi demir ve metallerin alım satımı ihracatını ve pazarlamasını yapmak 4- Her nevi taşınabilir metal yapılar, metal zeminler, merpenler, demir parmaklıklar korkuluklar çelik hazırlar, metal levha ve tabaklar, madeni çatılar, madeni çitler, taşınabilir madeni platformlar, madeni telefon kulübeleri, madeni kabinler, banyo duş kabinleri, madeni kepenkler ve jaluziler, taşınabilir metal setler yüzme havuzları ve trampenler, madeni silolar, yollar için madeni bariyerler, metal kapı pencere kasaları ve bunların metal aksamları kapı ve pencere kolları ve aynaları, açma kapama düzenekleri, pencere makaraları ve mandallarının imalatını, pazarlamasını, alımını satımını montajını, ithalatını ve ihracatını yapmak, 5- Her nevi metalden inşaat iskelesi ve inşaat kalıplan elektrik için olmayan metal kablolar ve teller, madeni halatlar, yük kaldırma ve taşımada kullanılan madeni askılar, bağlar, kolonlar, kuşaklar, bantlar ve şeritlerin İmalatını, alımını satımını, montajını, ithalatını ve ihracatını ve pazarlamasını yapmak. 6- Her nevi havalandırma, ısıtma tesisatları için havalandırma kanalları, bacaları, kapakları, davlumbazları, tabelaları, panjur, taşıt plakaları, ışıksız işaret levhaları, ilan ve reklam panoları, kaldırma yükleme ve nakil için madeni paletler, konteynerler, variller, fıçılar, kelepçe depolama ve nakli amaçlı tanklar ve depolar, kümesler boş halde planslar, madeni vanalar, makine ve motor; parçası olmayan ...ve anasözleşmesinde yazılı olan diğer işler.

Adres: Kavaklı Mh.Gardenya Sk.N.3a/A Beylikdüzü