Realys İnşaat Pazarlama Ticaret Limited Şirketi kuruldu!

Realys İnşaat Pazarlama Ticaret Limited Şirketi kuruldu!

Realys İnşaat Pazarlama Ticaret Limited Şirketi, Taner Topdemir tarafından 10 bin TL'lik sermaye bedeli ile 20 Kasım'da Harbiye, Ergenekon Mahallesi, Cumhuriyet Caddesi, Kaya Apartmanı'nda kuruldu.Realys İnşaat Pazarlama Ticaret Limited Şirketi, Taner Topdemir tarafından 10 bin TL'lik sermaye ile 20 Kasım'da kuruldu. 


Realys İnşaat Pazarlama Ticaret Limited Şirketi iş konusu;Şirketin başlıca faaliyet konusu, yürürlükteki mevzuatlara riayet etmek kaydıyla, her türlü inşaat taahhüt ve müteahhitlik işleri yapmak, resmi ve özel inşaatlar yapmak; resmi ve özel kamu kurum ve kuruluşların inşaat işleri, tüneller, limanlar, fabrikalar, yollar, köprüler, bentler, barajlar, lojmanlar,idare binaları gibi yapılar, resmi kurum ve hizmet binaları, beton, asfalt, karayolu, liman binaları, iş hanları, ticari yapılar, atölyeler, imalathaneler ile her türlü toplu konut, kooperatif meskenleri, kara ve demir yolları, hava meydanları, istasyonlar, otogarlar, otoparklar, garajlar, çarşı mağaza, pazar işyeri, otel, motel, villa, pansiyon, hastane, cami, dispanser, sağlık merkezleri, ilk yardım tesisleri ve benzeri devlet yapıları gibi bayındırlık tesisleri, tatil köyleri, okul inşaatı, eğitim merkezleri, öğrenci yurtları, gölet ve iskele, turistik konaklama, uçuş pistleri, sportif ve tamamlayıcı tesisler ve petrol, doğalgaz boru hatları, kanal içme suyu, su kanalları, drenaj tesisleri, sulama ve kanalizasyon işlerinin inşasını yapmak, taahhütlerde bulunmak; şirket ahşap, yarı ahşap ve betonarme toplu konut, özel konut, her türlü devlet inşaatları yapabilir. Kendi adına yapmış olduğu inşaatları pazarlayabilir. Kat karşılığı mesken ve işyerleri inşaatları yapmak, sözleşmeler yapmak, bu mesken ve işyerlerinin tadilat ve montaj işleri, peyzaj ve çevre düzenlemelerini yapmak; yurt içi ve yurt dışında her türlü inşaat tesisat elektrik ve hafriyat konularında taahhütlerde bulunmak ve yerine getirmek; yurt içi ve yurt dışında her türlü yol stabilize çalışmaları, beton, yol, asfalt çalışmaları yapmak ve taahhütleri yerine getirmek; fabrika ve tesislerin komple inşaatının ve montaj işlerinin yapımı ve petrol boru hatları,diğer boru hatları ,yüksek ve alçak gerilim elektrik tesisatları,enerji nakil hatları,telefon,telgraf ve diğer havi nakil hatları yapım ve montaj işlerini,onarım değişim ve restorasyon işlerini yapmak,yaptırmak.  Şirket amacını gerçekleştirmek için, gerekli tüm iş, işlem, muamele ve mukaveleleri yapabilir ve faaliyette bulunabilir. Amaç ve konu ile ilgili tesisler inşa edebilir; işyerleri, atölyeler, imalathaneler ve fabrikalar kiralayabilir. Yurt içindeki ve yurt dışındaki tüzel veya gerçek kişilerle işbirliğinde bulunabilir, ilgili kişileri şirket ortağı haline getirebilir, ilgili kişilerle yeni şirketler kurabilir ya da şirket ortaklığına gidebilir. İthalat ihracat yapabilir, yurt içi yurt dışı ihalelere katılabilir. Her türlü gayrimenkul alabilir, satabilir, kiralar, kiraya verir; bunlar üzerinde ayni ve şahsi her türlü hakları tesis edebilir, ipotek alabilir, ipotek verebilir ve ipotekleri fek edebilir. Kambiyo senedi düzenleyebilir veya ciro edebilir. Şirket gayrimenkulleri üzerinde irtifak, intifa, sükna, gayrimenkul mükellefiyeti, kat irtifakı, kat mülkiyeti tesis edebilir. Her türlü gayrimenkullerle ilgili olarak tapu daireleri nezdinde her nevi muamele ve cins tashihi, ifraz, tevhit, taksim, parselasyon ile ilgili her nevi muamele ve tasarrufları gerçekleştirebilir. Marka, patent başvurusunda bulunabilir.


Realys İnşaat Pazarlama Ticaret Limited Şirketi adres: Harbiye, Ergenekon Mahallesi, Cumhuriyet Caddesi, Kaya Apartmanı, No:199/3-4.