Remka İnşaat Taahhüt Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi kuruldu!

Remka İnşaat Taahhüt Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi kuruldu! Remka İnşaat Taahhüt Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi kuruldu!

Remka İnşaat Taahhüt Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi, Uğur Aksu, Umut Aksu Yönetim Kurulu Üyeliği'nde 100 bin TL'lik sermaye ile 21 Ekim 2014 tarihinde kuruldu.

Hafta sonu gezilecek 2 proje 2 site!

Remka İnşaat Taahhüt Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi, Uğur Aksu, Umut Aksu Yönetim Kurulu Üyeliği'nde 100 bin TL'lik sermaye ile 21 Ekim'de kuruldu. 


Remka İnşaat Taahhüt Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi iş konusu; 1 - Her türlü inşaat taahhüt işler; konut, işyeri ticarethane inşaatlarını yapmak, satmak kendi hesabına arazi ve arsalar almak bunlar üzerinde veya başkalarına ait arsa ve araziler üzerinde kat karşılığı binalar yapmak. 2 - Yurt içinde ve yurt dışında her türlü resmi ve özel sektöre ait inşaat taahhüt ve montaj işleri yapmak ve müstakil konut, iş hanları, fabrikalar, yollar, baraj ve göletler, park ve bahçe düzenlemeleri ve turistik tesisler, tatil köyleri inşa etmek ve kiraya vermek. 3 - Türkiye Cumhuriyeti devleti bakanlıklarının ve bakanlığa bağlı resmi kuruluşların, kamu iktisadi teşebbüsleri, iktisadi devlet teşekkülleri, kamu iktisadi kuruluşları, kamu bütçeli daireler, mahalli idareler, belediyeler, yapı kooperatifleri, özel sektör kuruluşları tarafından yurt içinde ve yurt dışında ihaleye çıkarılan inşaat, elektrik, tesisat, yol, su, kanalizasyon, doğalgaz, altyapı, üst yapı, dekorasyon, restorasyon işlerinin yeniden veya onarımı ihalelerine katılmak, teklif vermek, ihale şirkette kalırsa ihale sözleşmesi gereği işi yapmak teslim etmek. 4 - Prefabrike inşaat ve meskenler yapmak, yaptırmak ve bunları satmak, kiraya vermek, her türlü mühendislik hizmetleri vermek, proje ve uygulamalarını yapmak. 5 - Durum (hali hazır, kadastro yer altı maden ocakları, deniz dibi, tünel ve baraj, yol, su, kanalizasyon, boru hattı gibi şerit haritalarının yapımı. Parselasyon planlarının yapımı, konusu ile ilgili her türlü dengeleme, hesaplama, yazım ve çizim işlemlerinin yapımı. 6 - İnşaat malzemeleri (demir, çelik, bakır, çivi, alüminyum ve mamulleri, tuğla, ateş tuğlası, kiremit, alçı, çimento, fayans, seramik, marley v.b. ) imalatı, alım satımı, ithalat ve ihracatını yapmak. 7 - İnşaat işlerinde kullanılan her türlü demir, çelik, bakır, çivi, alüminyum ve mamulleri, tuğla, ateş tuğlası, n. kiremit, doğrama, alçı, çimento, fırınlanmış kum, mermer, mozaik, fayans, seramik, vitrifiye, marley, parke, armatür, pvc boru ve birleştirme parçaları, temiz su ve birleştirme parçaları, izolasyon malzemeleri, duvar kağıdı, boya, banyo ve mutfak aksesuarları, hazır kapı, merpen ve bütün elektrik malzemelerinin alım satımı, ithalat ve ihracatını yapmak. 8 - Şirket işleri için gerekli taşıtları ( gemiler dahil ) iktisap etmek, devretmek ve bunlar üzerinde ayni ve şahsi tasarruf ve faaliyetlerde bulunmak, makine ve taşıt araçlarının alınıp satılması, ithalat ve ihracatının yapılması. 9 - Her türlü binalarının ısı ve yalıtım malzemelerinin imalatı, ithalatı ve ihracatını yapmak. 10 - Her türlü petrol ve petrol türevleri; benzin, motorin, gazyağı, fuel-oil, solvent, jet yakıtı gibi akaryakıt ile madeni yağlar, gresler v.b. alımını, satımını yapmak, yükleme, boşaltma, depolama, dağıtım, dolum tesislerini kurmak. 11 - Her türlü hafriyat işlerini yapmak, yaptırmak, gerek kendi gerekse taşeronları yaptırmak. Resmi ve özel kurumlarda açılacak hafriyat ile ilgili ihalelere girebilir; ayrıca almış ve alabileceği ihaleleri başka işletmelere verebilir. 12 - Yurtiçi ve yurtdışı yük ve yolcu taşımacılığı yapmak, nakliye, hafriyat ve taahhüt işleri yapmak, konusu ile ilgili her türlü taşımacılık ihalelerine katılmak, servis, garaj ve galeri gibi tesisleri açmak, satın almak, satmak, kiralamak, kiraya vermek ve işletmek, bilumum yük ve yolcu taşımacılığı ile ilgili işlemleri yapmak, konusu ile ilgili her türlü otomobil, otobüs, minibüs, kamyonet, kamyon ve diğer motorlu araçlarının alımını, satımını, ithalatını ve pazarlamasını yapmak. 13 - Her türlü canlı hayvan alımı, satımı, pazarlamasını, ithalat ve ihracatını yapmak, her türlü eti yenebilir, canlı hayvanların usul ve esaslar dahilinde kesimini yapmak. 14 - Besicilik ve hayvan yetiştiriciliği yapmak. 15 - Her türlü besihane, kuluçhane, kesimhane, derihane, tabakhane, hayvani yağ eritme tesisi, buzhane ve soğuk hava tesisleri, mezbaha kiralayabilir ve işletebilir. 16 - Her türlü süt ve süt ürünlerinin alımını, satımını, toptan ve perakende pazarlamasını, ithalatını, ihracatını ve imalatını yapmak ve yaptırmak. 17 - Her türlü nebati ve bitkisel yağların alımını, satımını, imalatını yapmak. 18 - Her çeşit peynir, yoğurt, kaymak imalatı. 19 - Her türlü gıda maddelerini almak, satmak, gıda maddelerini paketlemek için tesisler kurmak, işletmek, kiralamak, kiraya vermek. 20 - İnsanların beslenmesinde önemli bir etkinliği olan gıda sektörüne konu teşkil eden her nevi sıcak, soğuk, dondurulmuş, kurutulmuş ve konsantresi yapılmış besin maddelerinin pazarlanması konusunda toptan ve perakende satış yapmak amacı ile gerekli olan satış mağazalarını açmak ve işletmek. 21 - Şirket başlıca bakliyat türü olan kırmızı ve yeşil mercimek, her türlü kuru fasulye, nohut ve nohuttan mamul leblebi, pirinç, buğdaydan mamul ince ve kalın bulgur üretmek, ürettiği bu mamullerin paket ve ambalajını yapmak, yurt içinde ve yurt dışında pazarlamak. Her türlü bakliyat, hububat ve her türlü tarım ürünlerinin üretimi, alımı, satımı, ithalatı, ihracatı, pazarlaması ve dağıtımını yapmak. 22 - Her türlü tohum geliştirme, üretme ve iyileştirme çalışmaları yapmak. 23 - Kuru taneli gıda maddelerinin her nevi baklagillerin temini, toptan ve perakende satışını, ithalatını ve ihracatını yapar. 


Remka İnşaat Taahhüt Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi adres: Sarıyer, Ferah Evler Mahallesi, Kartal Sokak, No:14/A.

pus