19 / 08 / 2022

Renıum Yapı Endüstri Sanayi ve Dış Ticaret Limited Şirketi kuruldu!


Renıum Yapı Endüstri Sanayi ve Dış Ticaret Limited Şirketi, Mehmet Şimşek tarafından 100 bin TL sermaye ile 2 Eylül'de Kağıthane'de kuruldu.Renıum Yapı Endüstri Sanayi ve Dış Ticaret Limited Şirketi, Mehmet Şimşek tarafından 100 bin TL sermaye ile 2 Eylül'de Kağıthane'de kuruldu. 


Renıum Yapı Endüstri Sanayi ve Dış Ticaret Limited Şirketi iş konusu; a.Her türlü inşaat taahhüt işleri; konut, işyeri, ticarethane inşaatlarını yapmak, satmak, kendi hesabına arazi ve arsalar almak bunlar üzerinde veya başkalarına ait arsa ve araziler üzerinde kat karşılığı binalar yapmak. b.Yurt içinde ve yurt dışında her türlü resmi ve özel sektöre ait inşaat taahhüt ve montaj işleri yapmak ve müstakil konut, iş hanları, fabrikalar, yollar, baraj ve göletler, park ve bahçe düzenlemeleri ve turistik tesisler, tatil köyleri inşa etmek ve kiraya vermek. c.Türkiye sınırları içinde veya yabancı ülkelerde, resmi ve özel kurum ve kuruluşları tarafından kapalı zarf, açık arttırma, eksiltme, teklif alma ve pazarlık usulü ile ihaleye çıkarılacak her türlü küçük ve büyük yapıların her türlü inşaat işlerini anahtar teslimi taahhüt etmek.  d.Türkiye Cumhuriyeti devleti bakanlıklarının ve bakanlığa bağlı resmi kuruluşların, kamu iktisadi teşebbüsleri, iktisadi devlet teşekkülleri, kamu iktisadi kuruluşları, kamu bütçeli daireler, mahalli idareler, belediyeler, yapı kooperatifleri, özel sektör kuruluşları tarafından yurt içinde ve yurt dışında ihaleye çıkarılan inşaat, elektrik, tesisat, yol, su, kanalizasyon, doğalgaz, altyapı, üstyapı, dekorasyon, restorasyon işlerinin yeniden veya onarımı ihalelerine katılmak, teklif vermek, ihale şirkette kalırsa ihale sözleşmesi gereği işi yapmak ve teslim etmek. e.Prefabrike inşaat ve meskenler yapmak, yaptırmak ve bunları satmak, kiraya vermek. f.Her türlü havuz inşaatı ve arıtma işlemleri yapmak. g.Her türlü dekorasyon işleri, tamirat ve boya işleri yapmak. h.Her türlü mimarlık hizmetleri vermek, şehir ve imar planları hazırlamak, uygulamalarını yapmak. i.Her türlü mühendislik hizmetleri vermek, proje ve uygulamalarını yapmak. j.Dekorasyonla ilgili spor salonlarının saha çizimi, boya, parke ve cam cila, duvar kağıdı, halıfleks, asma tavan-kartonpiyer, fayans-kalebodur, su ve elektrik tesisatı,çatı tadilat işleri yapmak. k.Her türlü bina, büro, tesis ve yapılar ile peyzaj mimarisi ve çevre düzenlemesi alanında mimarlık, mühendislik, teknik müşavirlik hizmetleri olarak plan, proje, teknik hesaplar, danışmanlık, etüd, araştırma, tasarım, fizibiliteler yapmak, bununla ilgili hizmet grupları oluşturmak ve işletmek. l.Durum (halihazır), kadastro, yeraltı maden ocakları, deniz dibi, Tünel ve baraj, yol, su, kanalizasyon, boru hattı gibi şerit haritalarının yapımı. Parselasyon planlarının yapımı. m.Islah-imar planlarının yapımı ve uygulama işlemlerinin yapımı. n.Konusuyla ilgili her türlü dengeleme,hesaplama,yazım ve çizim işlerinin yapımı. o-Yurt içinde ve yurt dışında genel katma ve özel bütçeler kapsamındaki bütün daire, müessese ve kurumların yer altı ve yer üstü her türlü bayındırlık hizmetleri, karayolu, demiryolu kanal, köprü, tünel, menfez, liman, rıhtım, havuz, baraj, istinat duvarı, akarsu düzenlemesi, sulama tesisi inşaatlarını yapmak.  p.Her türlü konut, fabrika, atölye ve benzeri binalara çatı izolasyonu, dış cephe izolasyonu yapmak.Isı yalıtımlı,giydirmeli dış cephe kaplama işleri yapmak. r.Her türlü binaların ısı ve su yalıtım malzemelerinin imalatı, ithalatı ve ihracatını yapmak. s-Şirket amacını gerçekleştirmek için her türlü gayrimenkul alabilir, satabilir, kiralar, kiraya verir bunlar üzerinde ayni ve şahsi her türlü hakları tesis edebilir, ipotek alabilir, ipotek verebilir ve ipotekleri fek edebilir. Şirket gayrimenkulleri üzerinde irtifak, intifa, sükna, gayrimenkul mükellefiyeti, kat irtifakı, kat mülkiyeti tesis edebilir. Her türlü gayrimenkullerle ilgili olarak tapu daireleri nezdinde cins tashihi, ifraz, tevhid, taksim, parselasyon ile ilgili her nevi muamele ve tasarrufları gerçekleştirebilir. t-Şirket faaliyet konuları ile ilgili olarak bayilikler, acentelikler, distribütörlükler, mümessillikler alır veya kendi imal ettiği mamüller için bayilikler, acentelikler, distribütörlükler, mümessillikler verir. Faaliyet konuları ile ilgili pazarlama ve dağıtım ağları kurar bunlar için gerekli pazarlama ve nakil vasıtalarını alır, satar veya kiralar ve kiraya verir. Faaliyet konuları için gerekli fabrika, tesis, atölye ve imalathaneler alır, satar, kurar, kurdurur, kiralar ve kendine ait olanları kiraya verir. Faaliyet konuları ile ilgili yapacağı imalatlarda dışarıya fason işler yapar veya yaptırır. Şirket faaliyet konuları ile ilgili olarak imalat, yan sanayi, pazarlama, dağıtım veya aracılık hizmetleri konularında kurulmuş olan şahıs veya tüzel kişilik işletmeleri ile ortaklıklar kurar veya kurulu olan işletmelere  ortak olur, bayilik ve acenteliklerini alır.  u-Şirketin iştigal konuları ile ilgili her nevi ruhsat, imtiyaz, ticaret ünvanı, patent, alametifarika, ihtira beratı, ve bunlar gibi gayri maddi haklar ile her nevi gayrimenkul, nakil aracı, tesisat, makine, alet edevat, yedek parça gibi kıymetler inşa etmek, almak, ithal etmek, kiralamak, devralmak, mübadele etmek kendi adına tescil ettirmek.