Restorasyon projesi nedir?

Restorasyon projesi nedir? Restorasyon projesi nedir?

Bir restorasyon projesinde, restore edilen yapının eski dokusuna bağlı kalmak gerekiyor. 'Restorasyon projesi nedir?' için haberimize bakın...
Restorasyon tarihi bir yapının bozulmuş kısımlarının, orijinal haline sadık kalarak onarılması işlemidir. Söz konusu bu onarım yapılırken, yapının taşıdığı sanatsal değere zarar vermemek gerekir. Restorasyon gerçekleştirilirken birtakım kurallara sadık kalmak gerekir. Bu kurallar; 


*Yapının eski halini bozmamak,


*Yapım tekniklerinin eskisiyle uyumlu olması,


*Yapıdaki iç düzenin değiştirilmemesi.


*Projedeki uygulamaların paftalar üzerinde belirtilmesi. 


Kaç aşamadan oluşur?

Bir restorasyon çalışması dört aşamadan oluşuyor. Bu aşamalar; 


1- Röleve projesi 


2- Restitüsyon projesi 


3- Restorasyon projesi 


4- Uygulama 


Paftalarda neler olmalı? 

Restorasyon projesi nedir? sorusunun yanıtını açıklarken, projedeki tüm uygulamaların paftalar üzerine yazılması gerektiğini belirtmiştik. Bu paftalar üzerine ayrıca çalışmaların tarihi ve faaliyet gösteren mimar ve diğer kişilerin adlarının da yazılması gerekiyor.